<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
Data Redaktor Zmiana
16.02.2009 10:14:48 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ plan geomtryczny do artykułu Ciak Antoni
16.02.2009 10:14:09 Dodany nowy artykuł Ciak Antoni
16.02.2009 10:13:45 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ organizacji ruchu do artykułu Bieńkowski Jan
16.02.2009 10:12:02 Dodany nowy artykuł Bieńkowski Jan
16.02.2009 10:11:23 Dodany załącznik Wykonanie przebudowy ulic gminnych: ul. Długiej, ul. Armii Krajowej i ul. Rynkowej w Łochowie. do artykułu Bednarczyk Władysław
16.02.2009 10:10:59 Dodany nowy artykuł Bednarczyk Władysław
16.02.2009 10:10:09 Dodany załącznik ZP-1/2009 mapa 1 do artykułu Bacławski Franciszek
16.02.2009 10:04:52 Dodany nowy artykuł Bacławski Franciszek
16.02.2009 10:02:49 Dodany załącznik ZP-1/2009 mapa 2 do artykułu Uhwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
16.02.2009 09:43:57 Dodany nowy artykuł Uhwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
16.02.2009 09:42:56 Dodany załącznik ZP-1/2009 do artykułu Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:42:19 Dodany nowy artykuł Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:41:51 Dodany załącznik ZP-1/2009 program do przeglądania załącznika nr 7 do SIWZ do artykułu Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:32:30 Dodany nowy artykuł Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:30:16 Dodany załącznik ZP-2/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
16.02.2009 09:29:42 Dodany nowy artykuł Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
16.02.2009 09:29:15 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI WORD do artykułu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:28:45 Dodany nowy artykuł Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:28:02 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 1F DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT KAMIONNA-DABROWA do artykułu Komisja Rewizyjna
16.02.2009 09:27:28 Dodany nowy artykuł Komisja Rewizyjna
16.02.2009 09:26:56 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 2F DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT ŁOJKI do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:26:16 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:22:19 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 1H DO SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYK. I ODB. ROBÓT KAMIONNA-DĄBROWA do artykułu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:21:36 Dodany nowy artykuł Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:20:49 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNI NR 2H DO SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKON. I ODB. ROBÓT łOJKI do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:20:11 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:19:16 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 1G DO SIWZ - PROJEKT KAMIONNA-DĄBROWA do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:17:47 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:17:11 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 2G DO SIWZ PROJEKT ŁOJKI do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:15:45 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:15:00 Edytowano artykuł Skład Osobowy Rady
16.02.2009 09:14:44 Dodany załącznik ZP-3/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Skład Osobowy Rady
16.02.2009 09:14:12 Dodany nowy artykuł Skład Osobowy Rady
16.02.2009 09:12:59 Dodany załącznik ZP-1/2009 odpowiedź na pytanie do postępowania do artykułu Skład Osobowy Rady
16.02.2009 09:12:37 Dodany nowy artykuł Skład Osobowy Rady
13.02.2009 15:49:15 Edytowano artykuł
13.02.2009 15:49:06 Edytowano artykuł nazwa artykułu
13.02.2009 15:48:56 Edytowano artykuł Dane teleadresowe
13.02.2009 15:48:44 Edytowano artykuł Lista sołectw
13.02.2009 15:48:35 Edytowano artykuł Dane teleadresowe
13.02.2009 15:48:19 Edytowano artykuł Informacje ogólne
13.02.2009 15:48:02 Edytowano artykuł Informacje ogólne
13.02.2009 15:47:41 Edytowano artykuł
13.02.2009 15:47:31 Edytowano artykuł Informacje ogólne
13.02.2009 15:47:24 Edytowano artykuł Informacje ogólne
13.02.2009 15:47:18 Edytowano artykuł Informacje ogólne
13.02.2009 15:47:08 Edytowano artykuł Uchwała Nr XI/56/03 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2003 r.
13.02.2009 15:29:41 Dodany załącznik ZP-1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Dane ogólne o Gminie Lelis
13.02.2009 15:29:14 Dodany nowy artykuł Dane ogólne o Gminie Lelis
13.02.2009 15:28:32 Dodany załącznik ZP-1/2009 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ do artykułu Dane ogólne o Gminie Lelis