<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
Data Redaktor Zmiana
02.03.2009 11:43:56 Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV/128/05 Rady Gminy Lelis
02.03.2009 11:42:12 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/128/05 Rady Gminy Lelis
02.03.2009 11:37:25 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
02.03.2009 11:17:05 Edytowano artykuł Szarama Marian
02.03.2009 11:15:44 Dodany załącznik ARCHIWUM z 2008r. Decyzji i Inf. Burmistrza do artykułu Szarama Marian
02.03.2009 11:15:14 Dodany załącznik ARCHIWUM z 2007r. Decyzji i Inf. Burmistrza do artykułu Szarama Marian
02.03.2009 11:13:39 Dodany załącznik ARCHIWUM z 2006r. Decyzji i Inf. Burmistrza do artykułu Szarama Marian
02.03.2009 11:13:00 Dodany załącznik ARCHIWUM z 2005r. Decyzji i Inf. Burmistrza do artykułu Szarama Marian
02.03.2009 11:11:35 Dodany załącznik ARCHIWUM z 2004r. Decyzji i Inf. Burmistrza do artykułu Szarama Marian
02.03.2009 11:08:28 Dodany nowy artykuł Szarama Marian
02.03.2009 10:53:30 Edytowano artykuł Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
02.03.2009 10:46:21 Dodany nowy artykuł Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
02.03.2009 10:32:45 Dodany nowy artykuł Puławska Maria
02.03.2009 10:24:03 Dodany nowy artykuł Przeradzki Andrzej
02.03.2009 10:16:04 Edytowano artykuł Piersa Danuta
02.03.2009 10:13:13 Dodany nowy artykuł Piersa Danuta
02.03.2009 09:54:02 Edytowano artykuł Napiórkowska Barbara
02.03.2009 09:51:47 Usunięty załącznik Zarządzenie nr 5/2009 z 18 LUTEGO 2009r. z artykułu Napiórkowska Barbara
02.03.2009 09:50:16 Dodany załącznik Zarządzenie nr 5/2009 z 18 LUTEGO 2009r. do artykułu Napiórkowska Barbara
02.03.2009 09:48:46 Dodany nowy artykuł Napiórkowska Barbara
16.02.2009 12:40:40 Edytowano artykuł Uchwała Nr XI/56/03 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2003 r.
16.02.2009 10:37:39 Dodany załącznik ZP-1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Kacprzak Kazimierz
16.02.2009 10:37:25 Dodany nowy artykuł Kacprzak Kazimierz
16.02.2009 10:36:45 Dodany załącznik ZP-1/2009 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ do artykułu Górska Anna
16.02.2009 10:36:17 Dodany nowy artykuł Górska Anna
16.02.2009 10:35:51 Dodany załącznik ZP-1/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu Gontarzewska Halina
16.02.2009 10:35:36 Dodany nowy artykuł Gontarzewska Halina
16.02.2009 10:34:17 Dodany nowy artykuł Chmielewska Jolanta
16.02.2009 10:33:45 Dodany załącznik ZP-1/2009 załączniki nr 1,2,3 i 4 do SIWZ - wersja word do artykułu Bałon Celina
16.02.2009 10:33:18 Dodany nowy artykuł Bałon Celina
16.02.2009 10:32:56 Dodany załącznik ZP-1/2009 załącznik nr 7 do SIWZ branża tele do artykułu Surgiewicz Andrzej
16.02.2009 10:32:21 Dodany nowy artykuł Surgiewicz Andrzej
16.02.2009 10:31:24 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ branża sanitarna 1 do artykułu Zyśk Stefan
16.02.2009 10:30:43 Dodany nowy artykuł Zyśk Stefan
16.02.2009 10:29:13 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ branża sanitarna 2 do artykułu Tercjak Jerzy
16.02.2009 10:28:20 Dodany nowy artykuł Tercjak Jerzy
16.02.2009 10:27:36 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ szczegóły konstrukcyjne do artykułu Szczepanek Stanisław
16.02.2009 10:25:03 Dodany nowy artykuł Szczepanek Stanisław
16.02.2009 10:24:14 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ przekrój podłużny do artykułu Pruszaczek Zenon
16.02.2009 10:23:43 Dodany nowy artykuł Pruszaczek Zenon
16.02.2009 10:23:26 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ przekrój normalny do artykułu Plona Jan
16.02.2009 10:22:47 Dodany nowy artykuł Plona Jan
16.02.2009 10:22:26 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ przekroje poprzeczne do artykułu Pierzchała Edward Józef
16.02.2009 10:21:15 Dodany nowy artykuł Pierzchała Edward Józef
16.02.2009 10:20:53 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ podkład geodezyjny do artykułu Krukowski Mirosław
16.02.2009 10:20:20 Dodany nowy artykuł Krukowski Mirosław
16.02.2009 10:19:34 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ plan sytuacyjny do artykułu Dymerski Zygmunt
16.02.2009 10:16:36 Dodany nowy artykuł Dymerski Zygmunt
16.02.2009 10:16:08 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ plan orientacyjny do artykułu Dawid Wiesław
16.02.2009 10:15:35 Dodany nowy artykuł Dawid Wiesław