<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
02.06.2009 15:47:39 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu ogloszenie testowe
02.06.2009 15:39:55 Dodany załącznik MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
02.06.2009 15:19:21 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
02.06.2009 12:58:36 Dodany załącznik do artykułu Przetarg publiczny nierograniczony
02.06.2009 12:58:02 Dodany nowy artykuł Przetarg publiczny nierograniczony
02.06.2009 12:57:23 Usunięto artykuł wykaz - dzierżawa z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa
02.06.2009 12:46:30 Dodany nowy artykuł
01.06.2009 12:12:30 Dodany załącznik PRZEDMIAR CZ. 4 ELEKTR. I AUT. do artykułu Zawiadomienie
29.05.2009 18:28:08 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu
29.05.2009 18:27:28 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Informacja o wynikach naboru
29.05.2009 16:11:14 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
29.05.2009 16:10:53 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
29.05.2009 16:10:14 Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
29.05.2009 16:09:34 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
28.05.2009 09:48:49 Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy Lelis
28.05.2009 09:43:04 Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy Lelis
28.05.2009 09:35:53 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy Lelis
26.05.2009 15:43:10 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu Zawiadomienie
26.05.2009 15:41:48 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
26.05.2009 13:06:34 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu ogloszenie testowe
26.05.2009 12:23:17 Dodany załącznik OGŁOSZENIIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 16:31:53 Dodany załącznik SPECYF. TECHN. WYK. I ODB. ROBÓT 4 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 16:27:42 Usunięto artykuł Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie c.d. z kategorii AKTUALNE Zamówienia publiczne Ogłoszenie o wyborze oferty
25.05.2009 16:26:25 Dodany załącznik SPECYF. TECHN. WYKON. I ODBIORU ROBÓT 4 do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty
25.05.2009 16:18:26 Dodany załącznik SPECYFIK. WYK. I ODB. ROBÓT 3 do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty
25.05.2009 16:13:05 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
25.05.2009 16:12:12 Usunięto artykuł Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie c. d. z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 16:11:56 Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:48:23 Dodany załącznik przedmiar cz. 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:43:01 Dodany załącznik przedmiar cz. 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:34:18 Dodany załącznik przedmiar cz. 1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:04:47 Dodany załącznik SPECYFIKACJE WYK. I ODB. ROBÓT 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 14:57:41 Dodany załącznik sPECYFIK. WYK. I ODB. R. 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 14:52:00 Dodany załącznik SPECYFIKACJE TECHN. WYKON. I ODB. ROBÓT 1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 11:29:36 Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSP. TERENU 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:53:47 Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSP. TERENU 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:47:46 Dodany załącznik PROJEKT ZAG. TERENU 1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:34:06 Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJE 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:30:18 Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJE 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 09:56:56 Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJE1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 08:49:00 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚĆ DROGI do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 08:42:42 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
22.05.2009 15:57:22 Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
22.05.2009 15:55:35 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 2 do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
22.05.2009 15:17:00 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚC ARCH. - BUDOWLANA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
22.05.2009 15:12:43 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:37:09 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:36:24 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:35:48 Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:35:01 Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok