<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
21.08.2009 09:36:54 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 14:05:26 Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
18.08.2009 13:59:31 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 13:58:32 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 13:56:05 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 13:54:02 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 13:52:24 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 13:49:48 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 13:47:12 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
18.08.2009 12:55:25 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:36:58 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:30:10 Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do artykułu Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:29:25 Dodany załącznik Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w gminie Łochów w 2009 r. do artykułu Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:28:18 Dodany załącznik Limity wydatków na zadania wieloletnie do artykułu Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:27:29 Dodany załącznik Wydatki budżetowe gminy Łochów na 2009 r. do artykułu Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:26:40 Dodany załącznik Dochody budżetowe gminy Łochów na 2009 r. do artykułu Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 12:12:25 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 10:36:33 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 10:36:23 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 09:33:54 Usunięto artykuł wykaz sprzedaż lokal mieszkalny z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Zawiadomienie o wyborze oferty
18.08.2009 09:21:44 Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
18.08.2009 09:21:30 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
18.08.2009 09:19:51 Usunięto artykuł wykaz dzierżawa Gwizdały z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Lelis
18.08.2009 09:19:44 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu Łopianka z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Tercjak Beata
18.08.2009 09:19:34 Usunięto artykuł wykaz dzierżawa pod garaż Łochów z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XI/50/07 Rady Gminy Lelis
17.08.2009 12:37:39 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
17.08.2009 12:37:27 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
17.08.2009 09:12:28 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
17.08.2009 09:12:14 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
14.08.2009 15:02:28 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Lelis
14.08.2009 14:46:46 Edytowano artykuł Piersa Danuta
14.08.2009 14:37:09 Edytowano artykuł Piersa Danuta
14.08.2009 14:22:09 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis
14.08.2009 14:00:35 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 14:00:08 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 13:57:34 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 13:55:06 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 13:52:54 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 13:42:33 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 13:34:44 Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 13:31:28 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
14.08.2009 12:26:48 Dodany załącznik do artykułu
14.08.2009 12:26:31 Dodany nowy artykuł
14.08.2009 12:10:27 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 12:05:18 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 12:03:14 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 11:50:57 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 11:49:46 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 11:48:39 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 11:44:36 Edytowano artykuł ogloszenie testowe