<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
Data Redaktor Zmiana
25.05.2009 16:13:05 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
25.05.2009 16:12:12 Usunięto artykuł Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie c. d. z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 16:11:56 Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:48:23 Dodany załącznik przedmiar cz. 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:43:01 Dodany załącznik przedmiar cz. 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:34:18 Dodany załącznik przedmiar cz. 1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 15:04:47 Dodany załącznik SPECYFIKACJE WYK. I ODB. ROBÓT 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 14:57:41 Dodany załącznik sPECYFIK. WYK. I ODB. R. 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 14:52:00 Dodany załącznik SPECYFIKACJE TECHN. WYKON. I ODB. ROBÓT 1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 11:29:36 Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSP. TERENU 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:53:47 Dodany załącznik PROJEKT ZAGOSP. TERENU 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:47:46 Dodany załącznik PROJEKT ZAG. TERENU 1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:34:06 Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJE 3 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 10:30:18 Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJE 2 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 09:56:56 Dodany załącznik PROJEKT KONSTRUKCJE1 do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 08:49:00 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚĆ DROGI do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
25.05.2009 08:42:42 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
22.05.2009 15:57:22 Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
22.05.2009 15:55:35 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 2 do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
22.05.2009 15:17:00 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚC ARCH. - BUDOWLANA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
22.05.2009 15:12:43 Dodany załącznik PROJEKT CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:37:09 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:36:24 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:35:48 Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 15:35:01 Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżety Gminy Lelis za 2006 rok
21.05.2009 12:12:28 Dodany załącznik ogloszenie o przatrgu Łopianka do artykułu
21.05.2009 12:11:32 Dodany nowy artykuł
21.05.2009 12:10:28 Usunięto artykuł przetarg z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.
21.05.2009 12:07:47 Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.
21.05.2009 12:07:21 Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.
21.05.2009 12:06:03 Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.
21.05.2009 11:14:41 Usunięto artykuł OGŁOSZENIA z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa
21.05.2009 11:11:38 Edytowano artykuł
21.05.2009 10:45:56 Usunięto artykuł ogloszenie o przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
21.05.2009 10:43:36 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
21.05.2009 10:40:49 Usunięto artykuł przetarg z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Ogłoszenie o wyniku przetargu
21.05.2009 10:37:22 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku przetargu
21.05.2009 10:35:59 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku przetargu
20.05.2009 13:01:16 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
20.05.2009 13:00:29 Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
20.05.2009 13:00:03 Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
20.05.2009 12:58:55 Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej Gwizdały -Łazy - Brzuza w Gminie Łochów UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
20.05.2009 12:57:13 Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.
20.05.2009 12:55:17 Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
19.05.2009 12:43:39 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
19.05.2009 12:40:09 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
19.05.2009 12:38:37 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
19.05.2009 12:28:51 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
19.05.2009 12:25:04 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
19.05.2009 12:21:21 Edytowano artykuł ogloszenie testowe