<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
18.09.2009 14:45:32 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
17.09.2009 15:03:25 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
16.09.2009 08:16:54 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
15.09.2009 15:27:10 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
15.09.2009 14:45:22 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
15.09.2009 14:44:12 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
15.09.2009 14:42:14 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
15.09.2009 13:51:44 Dodany załącznik skan pisma PROTEST do artykułu Wyjaśnienie do przetargu
15.09.2009 13:50:23 Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie do przetargu
10.09.2009 11:28:53 Dodany załącznik do artykułu
10.09.2009 11:28:29 Dodany nowy artykuł
10.09.2009 11:27:44 Usunięto artykuł wykaz sprzedaż lokal z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 11:05:24 Dodany załącznik WZÓR UMOWY do artykułu Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 11:05:03 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ do artykułu Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 11:04:40 Edytowano artykuł Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 11:03:54 Edytowano artykuł Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 11:01:56 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:58:16 Dodany załącznik WZÓR UMOWY do artykułu Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:57:59 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:57:00 Edytowano artykuł Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:56:01 Edytowano artykuł Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:54:20 Edytowano artykuł Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:50:58 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 10:30:18 Dodany załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:29:31 Usunięty załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:20:48 Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 312009r Burmistrza Łochowa z 15.06.2009r.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników /samorządowych/ zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łochowie/ na podstawie umowy o pracę/. do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:18:54 Dodany załącznik Wniosek o przyznanie nagrody za: -szczególne osiągnięcia zawodowe ,szczególny wkład pracy w realizacji zadania/zadań do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:17:54 Dodany załącznik Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu zwiększonych obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:17:36 Dodany załącznik Pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:17:14 Dodany załącznik Umowa o używanie prywatnego samochodu osobowego pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:16:45 Dodany załącznik Polecenie wyjazdu służbowego do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:16:18 Dodany załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:15:49 Dodany załącznik Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:12:51 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:05:23 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:16 Usunięty załącznik Wniosek o przyznanie nagrody za: -szczególne osiągnięcia zawodowe ,szczególny wkład pracy w realizacji zadania/zadań/… z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:13 Usunięty załącznik Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu zwiększonych obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:10 Usunięty załącznik Pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:08 Usunięty załącznik Umowa o używanie prywatnego samochodu osobowego pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:06 Usunięty załącznik Polecenie wyjazdu służbowego z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:03 Usunięty załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:56:45 Usunięty załącznik Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:55:46 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:48:05 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:35:10 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:24:25 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:23:40 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:22:40 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:03:23 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 08:41:43 Usunięty załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok z artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis