<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
15.10.2009 10:53:07 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
15.10.2009 10:52:08 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.10.2009 10:49:15 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
15.10.2009 10:49:12 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 CZĘŚĆ 4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 10:47:00 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 10:41:14 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
15.10.2009 10:40:09 Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie do przetargu
15.10.2009 10:37:31 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
15.10.2009 10:36:17 Dodany nowy artykuł
15.10.2009 10:33:10 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
15.10.2009 10:31:29 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.10.2009 10:28:27 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
15.10.2009 10:27:21 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.10.2009 10:26:54 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.10.2009 10:26:08 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
15.10.2009 10:25:12 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 CZ. 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 10:21:35 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 , CZĘŚĆ 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 10:16:40 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 DOK. ZAMAWIAJĄCEGO DO UZYSKANIA KREDYTU CZ. 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 09:53:52 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 09:53:22 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 09:51:40 Usunięto artykuł ZP-19/2009 z kategorii AKTUALNE Zamówienia publiczne Wyjaśnienie do przetargu
15.10.2009 09:51:14 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.10.2009 09:49:29 Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie do przetargu
14.10.2009 12:07:27 Edytowano artykuł
14.10.2009 12:06:44 Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
14.10.2009 12:06:12 Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu
14.10.2009 12:01:26 Edytowano artykuł
14.10.2009 12:00:14 Edytowano artykuł
14.10.2009 11:58:33 Dodany nowy artykuł
14.10.2009 10:28:36 Dodany załącznik Regulamin dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do artykułu
14.10.2009 10:27:29 Usunięty załącznik Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łochów ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z artykułu
14.10.2009 10:20:20 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.10.2009 15:37:50 Dodany załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13.10.2009 15:10:33 Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
13.10.2009 15:01:17 Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
13.10.2009 14:03:35 Dodany załącznik Obwieszczenie 13.10.2009 do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13.10.2009 14:02:00 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13.10.2009 13:20:04 Dodany załącznik Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2008r. do artykułu Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Lelis
13.10.2009 13:12:59 Dodany załącznik Obwieszczenie 23.09.2009 do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
13.10.2009 13:11:30 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
13.10.2009 12:30:52 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; dot. dostawy oleju z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Lelis
13.10.2009 12:30:45 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; dot. dostawy węgla z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lelis
13.10.2009 12:30:38 Usunięto artykuł dot. przetargu na dostawę oleju; PROTEST z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) Wyjaśnienie do przetargu
13.10.2009 12:30:32 Usunięto artykuł Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) Wyjaśnienie do przetargu
13.10.2009 12:30:25 Usunięto artykuł Odpowiedź na protest z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13.10.2009 12:30:12 Usunięto artykuł Wzór umowy z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13.10.2009 12:29:41 Edytowano artykuł Uchwała Nr 354/O/2008 Składu Orzekającego RIO w Warszawie
13.10.2009 12:26:54 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 354/O/2008 Składu Orzekającego RIO w Warszawie
12.10.2009 10:45:14 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
12.10.2009 10:43:05 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM