<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
08.09.2009 10:17:14 Dodany załącznik Umowa o używanie prywatnego samochodu osobowego pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:16:45 Dodany załącznik Polecenie wyjazdu służbowego do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:16:18 Dodany załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:15:49 Dodany załącznik Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:12:51 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 10:05:23 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:16 Usunięty załącznik Wniosek o przyznanie nagrody za: -szczególne osiągnięcia zawodowe ,szczególny wkład pracy w realizacji zadania/zadań/… z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:13 Usunięty załącznik Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu zwiększonych obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:10 Usunięty załącznik Pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:08 Usunięty załącznik Umowa o używanie prywatnego samochodu osobowego pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:06 Usunięty załącznik Polecenie wyjazdu służbowego z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:57:03 Usunięty załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:56:45 Usunięty załącznik Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy z artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:55:46 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:48:05 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:35:10 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:24:25 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:23:40 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:22:40 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 09:03:23 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
08.09.2009 08:41:43 Usunięty załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok z artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 08:41:38 Dodany załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok do artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 08:40:39 Dodany załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok do artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
08.09.2009 08:40:26 Usunięty załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok z artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
07.09.2009 15:18:53 Dodany załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok do artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
07.09.2009 15:18:38 Usunięty załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok z artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
07.09.2009 15:17:48 Dodany załącznik Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok do artykułu Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
07.09.2009 15:15:31 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/103/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:51:31 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/102/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:46:18 Dodany załącznik Wniosek o udzielenie dotacji na utylizację azbestu do artykułu Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:45:15 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/101/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:21:33 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:20:44 Dodany załącznik Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 do artykułu Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:13:44 Dodany załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do artykułu Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 14:12:26 Usunięty załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z artykułu Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 13:49:12 Dodany załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do artykułu Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 13:47:34 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/99/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 13:46:55 Usunięto artykuł Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. z kategorii EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
04.09.2009 13:44:46 Dodany załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do artykułu Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 13:43:10 Usunięty załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z artykułu Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 13:41:46 Dodany załącznik Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do artykułu Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 13:40:10 Edytowano artykuł
04.09.2009 12:56:26 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.09.2009 12:52:01 Dodany załącznik Wniosek o częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wydatkowanych ze środków budżetowych do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.09.2009 12:50:29 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.09.2009 12:47:48 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
04.09.2009 12:21:41 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 10:20:08 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
04.09.2009 09:42:56 Edytowano artykuł
04.09.2009 09:35:28 Edytowano artykuł Uchwała Nr XII/59/04 Rady Gminy Lelis