<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
16.02.2009 10:30:43 Dodany nowy artykuł Zyśk Stefan
16.02.2009 10:29:13 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ branża sanitarna 2 do artykułu Tercjak Jerzy
16.02.2009 10:28:20 Dodany nowy artykuł Tercjak Jerzy
16.02.2009 10:27:36 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ szczegóły konstrukcyjne do artykułu Szczepanek Stanisław
16.02.2009 10:25:03 Dodany nowy artykuł Szczepanek Stanisław
16.02.2009 10:24:14 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ przekrój podłużny do artykułu Pruszaczek Zenon
16.02.2009 10:23:43 Dodany nowy artykuł Pruszaczek Zenon
16.02.2009 10:23:26 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ przekrój normalny do artykułu Plona Jan
16.02.2009 10:22:47 Dodany nowy artykuł Plona Jan
16.02.2009 10:22:26 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ przekroje poprzeczne do artykułu Pierzchała Edward Józef
16.02.2009 10:21:15 Dodany nowy artykuł Pierzchała Edward Józef
16.02.2009 10:20:53 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ podkład geodezyjny do artykułu Krukowski Mirosław
16.02.2009 10:20:20 Dodany nowy artykuł Krukowski Mirosław
16.02.2009 10:19:34 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ plan sytuacyjny do artykułu Dymerski Zygmunt
16.02.2009 10:16:36 Dodany nowy artykuł Dymerski Zygmunt
16.02.2009 10:16:08 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ plan orientacyjny do artykułu Dawid Wiesław
16.02.2009 10:15:35 Dodany nowy artykuł Dawid Wiesław
16.02.2009 10:14:48 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ plan geomtryczny do artykułu Ciak Antoni
16.02.2009 10:14:09 Dodany nowy artykuł Ciak Antoni
16.02.2009 10:13:45 Dodany załącznik ZP-1/2009 zał. nr 7 do SIWZ organizacji ruchu do artykułu Bieńkowski Jan
16.02.2009 10:12:02 Dodany nowy artykuł Bieńkowski Jan
16.02.2009 10:11:23 Dodany załącznik Wykonanie przebudowy ulic gminnych: ul. Długiej, ul. Armii Krajowej i ul. Rynkowej w Łochowie. do artykułu Bednarczyk Władysław
16.02.2009 10:10:59 Dodany nowy artykuł Bednarczyk Władysław
16.02.2009 10:10:09 Dodany załącznik ZP-1/2009 mapa 1 do artykułu Bacławski Franciszek
16.02.2009 10:04:52 Dodany nowy artykuł Bacławski Franciszek
16.02.2009 10:02:49 Dodany załącznik ZP-1/2009 mapa 2 do artykułu Uhwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
16.02.2009 09:43:57 Dodany nowy artykuł Uhwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
16.02.2009 09:42:56 Dodany załącznik ZP-1/2009 do artykułu Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:42:19 Dodany nowy artykuł Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:41:51 Dodany załącznik ZP-1/2009 program do przeglądania załącznika nr 7 do SIWZ do artykułu Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:32:30 Dodany nowy artykuł Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r
16.02.2009 09:30:16 Dodany załącznik ZP-2/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
16.02.2009 09:29:42 Dodany nowy artykuł Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
16.02.2009 09:29:15 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI WORD do artykułu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:28:45 Dodany nowy artykuł Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:28:02 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 1F DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT KAMIONNA-DABROWA do artykułu Komisja Rewizyjna
16.02.2009 09:27:28 Dodany nowy artykuł Komisja Rewizyjna
16.02.2009 09:26:56 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 2F DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT ŁOJKI do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:26:16 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:22:19 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 1H DO SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYK. I ODB. ROBÓT KAMIONNA-DĄBROWA do artykułu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:21:36 Dodany nowy artykuł Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
16.02.2009 09:20:49 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNI NR 2H DO SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKON. I ODB. ROBÓT łOJKI do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:20:11 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:19:16 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 1G DO SIWZ - PROJEKT KAMIONNA-DĄBROWA do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:17:47 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:17:11 Dodany załącznik ZP-2/2009 ZAŁĄCZNIK NR 2G DO SIWZ PROJEKT ŁOJKI do artykułu Komisje Rady
16.02.2009 09:15:45 Dodany nowy artykuł Komisje Rady
16.02.2009 09:15:00 Edytowano artykuł Skład Osobowy Rady
16.02.2009 09:14:44 Dodany załącznik ZP-3/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Skład Osobowy Rady
16.02.2009 09:14:12 Dodany nowy artykuł Skład Osobowy Rady