<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
24.11.2009 15:23:53 Dodany załącznik MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
24.11.2009 15:22:41 Dodany załącznik OGOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:35:49 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:35:18 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:34:47 Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:34:13 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 14:09:19 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/158/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 14:09:04 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/158/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 14:08:15 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu lokal z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr37/09
23.11.2009 14:08:10 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do spradaży z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XXX/142/09 Rady Gminy Lelis
20.11.2009 15:57:36 Dodany załącznik odpowiedzi na pytania wykonawcy (5) do artykułu Zawiadomienie
20.11.2009 15:54:03 Dodany załącznik wysokość doch. i wydatk. na 31.10.2009 r. do artykułu Zawiadomienie
20.11.2009 12:50:33 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/157/09 Rady Gminy Lelis
20.11.2009 12:50:17 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/157/09 Rady Gminy Lelis
20.11.2009 08:55:47 Dodany załącznik aktualne zobowiaz.-wykaz instytucji do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 15:53:08 Dodany załącznik wieloletni plan fin. do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 15:48:50 Dodany załącznik wieloletni plan inwest. -2 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 15:40:01 Dodany załącznik wieloletni plan inwest. -1 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 11:52:21 Dodany załącznik projekt uchwały budżetowej na 2010 r do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 11:46:46 Dodany załącznik prognoza długu z uwzględn. wydatków do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 11:19:27 Dodany załącznik Rb-27S do 30.09.2008 r. do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:28:11 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 4 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:18:39 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 3 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:08:59 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 2 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:03:51 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 1 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 09:14:17 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
19.11.2009 09:13:32 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
18.11.2009 15:47:38 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIAWYKONAWCY (4) do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 15:47:08 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY (3) do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 15:11:31 Dodany załącznik Wykaz jedn. organiz. powiąz. z Gminą Łochów do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 15:09:48 Dodany załącznik NIP do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 15:07:38 Dodany załącznik Rb-NDS do 30.09.2009 r. do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 15:06:28 Dodany załącznik Rb-Z do 30.09.2009 do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 15:02:57 Dodany załącznik Rb-28 S do 30.09.2009 r. -3 do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 14:57:20 Dodany załącznik Rb-28 S do 30.09.2009 r.-2 do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 14:30:17 Dodany załącznik Rb-28 S do 30.09.2009 r. do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 14:09:13 Dodany załącznik Rb-27 S do 30.09.2009 r. do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 14:01:49 Dodany załącznik Rb-27S 2007 do artykułu Zawiadomienie
18.11.2009 13:56:54 Edytowano artykuł Zawiadomienie
18.11.2009 13:54:35 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
18.11.2009 13:53:35 Usunięto artykuł Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem srodków unijnych pod nazwą: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów" z kategorii Informacja z otwarcia ofert
18.11.2009 13:53:21 Dodany nowy artykuł Informacja z otwarcia ofert
18.11.2009 13:14:57 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2007 - 3 do artykułu Czerkas Ewa
18.11.2009 13:03:19 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budzetu 2007 -2 do artykułu Czerkas Ewa
18.11.2009 12:56:03 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/17/2009 z kategorii Ogłoszenia Przeradzki Andrzej
18.11.2009 12:55:49 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/15/2009 z kategorii Ogłoszenia Roztrzygnięcie postępowania
18.11.2009 12:53:02 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony.
18.11.2009 12:52:47 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony.
18.11.2009 12:26:27 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budzetu 2007 -1 do artykułu Czerkas Ewa
18.11.2009 11:52:32 Dodany załącznik Rb-NDS 2007 i Rb-Z 2007 do artykułu Czerkas Ewa