<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
18.01.2018 09:54:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:52:45 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:52:22 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:51:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:51:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:51:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:50:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:50:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018 - ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:50:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:49:34 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 – ZADANIA ZLECONE do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:49:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2018 R. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:48:41 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:48:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:46:07 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
18.01.2018 09:42:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.
17.01.2018 15:36:50 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
17.01.2018 11:27:26 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA PRASOWA do artykułu INFORMACJA PRASOWA
17.01.2018 11:27:11 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA PRASOWA
17.01.2018 11:25:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA PRASOWA
11.01.2018 12:23:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - XXXII SESJA RADY GMINY LELIS
10.01.2018 15:48:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
10.01.2018 09:29:25 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
10.01.2018 09:28:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
04.01.2018 10:30:52 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
02.01.2018 17:03:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt Budowlano - Wykonawczy (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.01.2018 16:58:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.01.2018 16:58:12 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.01.2018 16:57:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (str. tyt.) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.01.2018 16:57:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.01.2018 16:56:51 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.01.2018 16:55:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.12.2017 13:53:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie duplikatu Karty ”Rodzina Trzy Plus” do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.
29.12.2017 13:52:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wydanie Karty ”Rodzina Trzy Plus” do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.
29.12.2017 13:52:28 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR KARTY „Rodzina Trzy Plus” do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.
29.12.2017 13:51:52 Piotr Parzych Usunięty załącznik WZÓR KARTY „Rodzina Trzy Plus” z artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.
29.12.2017 13:51:47 Piotr Parzych Dodany załącznik WZÓR KARTY „Rodzina Trzy Plus” do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.
29.12.2017 13:46:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.
29.12.2017 09:46:41 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
20.12.2017 13:41:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/208/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:40:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/206/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:39:25 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:38:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/190/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 23 listopada 2017 r.
20.12.2017 13:37:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/189/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 23 listopada 2017 r.
20.12.2017 13:28:30 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/211/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXX/211/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:28:17 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/211/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:27:45 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:27:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/210/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:27:05 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:26:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.
20.12.2017 13:26:03 Piotr Parzych Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/208/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. do artykułu UCHWAŁA NR XXX/208/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.