<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
12.11.2009 15:18:14 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Lelis
12.11.2009 13:07:02 Edytowano artykuł
12.11.2009 13:01:34 Dodany nowy artykuł
12.11.2009 12:11:50 Usunięto artykuł Program uroczystości obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski z kategorii INFORMACJE Informacja o wyborze oferty
10.11.2009 15:39:49 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY (1) do artykułu Czerkas Ewa
06.11.2009 13:38:09 Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. BIP i promocji gminy z kategorii Informacje o wyniku naboru Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Lelis
06.11.2009 13:38:04 Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji krajobrazu. z kategorii Informacje o wyniku naboru Uchwała Nr XI/47/07 Rady Gminy Lelis
06.11.2009 13:31:37 Usunięto artykuł OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
06.11.2009 13:31:32 Usunięto artykuł OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielenia  zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU OPALOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ŁOCHÓW W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010 z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samor Uchwała Nr 354/O/2008 Składu Orzekającego RIO w Warszawie
06.11.2009 09:59:49 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/155/09 Rady Gminy Lelis
06.11.2009 09:59:39 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/155/09 Rady Gminy Lelis
05.11.2009 15:55:33 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.11.2009 10:22:04 Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Lelis
05.11.2009 10:12:22 Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Lelis
05.11.2009 10:10:42 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Lelis
04.11.2009 15:09:35 Dodany załącznik FABRYCZNA - ZESTAWIENIE STOLARKI PO ZMIANACH do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
04.11.2009 15:08:14 Dodany załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
04.11.2009 14:53:16 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/153/09 Rady Gminy Lelis
03.11.2009 11:05:03 Dodany załącznik STOLARKA MIGOK - RYSUNEK do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
03.11.2009 11:04:32 Dodany załącznik WYJAŚNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
03.11.2009 10:46:24 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/152/09 Rady Gminy Lelis
03.11.2009 10:46:11 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/152/09 Rady Gminy Lelis
03.11.2009 09:30:42 Dodany nowy artykuł
03.11.2009 09:21:02 Edytowano artykuł Informacja o wyborze oferty
03.11.2009 09:18:51 Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty
02.11.2009 12:52:24 Edytowano artykuł Regulamin
02.11.2009 12:50:59 Dodany nowy artykuł Regulamin
02.11.2009 12:37:49 Edytowano artykuł Informacja
02.11.2009 12:36:52 Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS)
02.11.2009 12:35:35 Dodany nowy artykuł Informacja
02.11.2009 11:51:51 Dodany załącznik do artykułu Plan gospodarki odpadami gminy Lelis
02.11.2009 11:50:45 Dodany nowy artykuł Plan gospodarki odpadami gminy Lelis
02.11.2009 11:49:35 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do spradaży z kategorii PRZETARGI Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Lelis
02.11.2009 11:47:01 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Lelis
02.11.2009 11:46:49 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/141/09 Rady Gminy Lelis
02.11.2009 10:48:42 Edytowano artykuł Uchwała intencyjna Nr XXX/148/09 Rady Gminy Lelis
02.11.2009 10:36:14 Dodany załącznik okna Matały -rysunek do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
02.11.2009 10:31:27 Edytowano artykuł Uchwała intencyjna Nr XXX/148/09 Rady Gminy Lelis
02.11.2009 10:28:44 Dodany nowy artykuł Uchwała intencyjna Nr XXX/148/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 16:04:33 Dodany załącznik PRZEDMIAR do artykułu Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 16:03:32 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIE- DRUK OFERTY, DRUK OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 16:01:38 Dodany załącznik ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do artykułu Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 16:00:54 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 13:44:14 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA- DRUK OFERTY, DRUK OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 13:43:31 Dodany załącznik ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT do artykułu Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 13:42:47 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 12:51:36 Dodany załącznik STOLARKA - UL. FABRYCZNA do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 08:33:55 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 14:37:04 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI NR 2,3 I 4 DO ZAPROSZENIA - DRUK OFERTY, DRUK OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 14:35:47 Dodany załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 1 do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis