<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
30.10.2009 16:00:54 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/146/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 13:44:14 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA- DRUK OFERTY, DRUK OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 13:43:31 Dodany załącznik ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT do artykułu Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 13:42:47 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/145/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 12:51:36 Dodany załącznik STOLARKA - UL. FABRYCZNA do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
30.10.2009 08:33:55 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 14:37:04 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI NR 2,3 I 4 DO ZAPROSZENIA - DRUK OFERTY, DRUK OŚWIADCZENIA, PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 14:35:47 Dodany załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 1 do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 14:34:07 Dodany załącznik ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do artykułu Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 14:28:05 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/143/09 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 09:47:09 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/142/09 Rady Gminy Lelis
29.10.2009 09:46:52 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/142/09 Rady Gminy Lelis
28.10.2009 15:24:59 Dodany załącznik wzór oświadczenia i druk oferty w wersji word (do uzupełnienia) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.10.2009 11:48:33 Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
28.10.2009 11:40:46 Edytowano artykuł Duszak Joanna
28.10.2009 11:35:24 Dodany nowy artykuł Duszak Joanna
27.10.2009 16:12:54 Dodany załącznik zał. nr 3 Rb-27S do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 16:07:40 Dodany załącznik zał. nr 3 Rb-S 09 do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 16:03:15 Dodany załącznik zał. nr 3 Rb-27S 08 do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 15:59:08 Dodany załącznik zał. nr 3 - prognoza długu, zadłuzenie do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 15:56:15 Dodany załącznik zał. nr 3 - c. d do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 15:51:53 Dodany załącznik zał. nr 3 Rb-Nds do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 15:48:58 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 Rb-28S do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 15:39:10 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - UCHWAŁY RIO do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 15:32:31 Dodany załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 14:58:40 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
27.10.2009 14:57:29 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
27.10.2009 14:48:19 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK 1 I 2 DO SIWZ - DRUK OFERTY I WZÓR OŚWIADCZENIA do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 14:25:30 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WYKAZ DOKUM. DO KREDYTU do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 14:22:29 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 11:20:10 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Czerkas Ewa
27.10.2009 11:18:27 Dodany nowy artykuł Czerkas Ewa
27.10.2009 09:43:15 Dodany załącznik do artykułu Przeradzki Andrzej
27.10.2009 09:43:00 Dodany nowy artykuł Przeradzki Andrzej
26.10.2009 10:11:16 Usunięto artykuł ogloszenie o przetargu lokal z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa
26.10.2009 10:06:21 Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr37/09
26.10.2009 10:05:52 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr37/09
26.10.2009 08:50:10 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
26.10.2009 08:48:17 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
26.10.2009 08:44:52 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
26.10.2009 08:43:27 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
23.10.2009 15:44:24 Dodany załącznik sprawozd. kwart. Rb-Z do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 15:40:23 Dodany załącznik ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 13:18:24 Dodany załącznik Rb-NDS półr. 2009 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 13:12:55 Dodany załącznik Rb-27 S półr. 2009 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 12:57:34 Dodany załącznik Rb-28S część 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 12:51:39 Dodany załącznik Rb-28S - cz. 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 12:24:43 Dodany załącznik Rb-28S część 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 11:09:55 Dodany załącznik WNIOSEK DO RIO - ZADANIE IV do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.10.2009 11:09:07 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane