<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Data Redaktor Zmiana
07.07.2009 11:03:08 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
07.07.2009 10:55:03 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
06.07.2009 19:38:19 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
06.07.2009 19:32:33 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
06.07.2009 19:28:24 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
06.07.2009 19:23:34 Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
06.07.2009 13:02:25 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/7/2009 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Lelis
06.07.2009 13:02:18 Usunięto artykuł Ogłoszenie ZBN.7331-1/11/2009 z kategorii Ogłoszenia OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
06.07.2009 13:02:01 Usunięto artykuł ZBN7331-1/10/2009 z kategorii Ogłoszenia
06.07.2009 13:01:21 Usunięto artykuł ogłoszenia z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr XXIII/121/05 Rady Gminy Lelis
06.07.2009 13:01:07 Usunięto artykuł ogłoszenia z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr XXIII/122/05 Rady Gminy Lelis
06.07.2009 13:00:55 Usunięto artykuł ogłoszenia z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr XXIV/128/05 Rady Gminy Lelis
03.07.2009 11:21:08 Dodany załącznik do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
03.07.2009 11:20:24 Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
02.07.2009 14:23:55 Dodany załącznik do artykułu Tercjak Beata
02.07.2009 14:23:45 Dodany załącznik do artykułu Tercjak Beata
02.07.2009 14:23:28 Dodany nowy artykuł Tercjak Beata
02.07.2009 14:21:25 Usunięto artykuł wykaz dzierżawa z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Przetarg publiczny nierograniczony
02.07.2009 14:17:40 Usunięto artykuł ogloszenie o przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa
02.07.2009 13:57:01 Usunięto artykuł informacja o wynku przetargu Łopianka z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Pieńkosz Wanda
02.07.2009 13:42:33 Usunięty załącznik ogloszenie o przatrgu Łopianka z artykułu
02.07.2009 13:16:00 Dodany załącznik do artykułu Pieńkosz Wanda
02.07.2009 13:15:46 Dodany załącznik do artykułu Pieńkosz Wanda
02.07.2009 13:14:22 Dodany nowy artykuł Pieńkosz Wanda
02.07.2009 13:13:52 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu - Gwizdały z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Prusik Stefan
02.07.2009 13:13:37 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu - Gwizdały z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Bogusława Parzych
02.07.2009 13:13:23 Dodany nowy artykuł Prusik Stefan
02.07.2009 13:09:29 Dodany nowy artykuł Bogusława Parzych
02.07.2009 12:08:11 Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 12:05:34 Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:43:59 Dodany załącznik Wniosek o przyznanie nagrody za: -szczególne osiągnięcia zawodowe ,szczególny wkład pracy w realizacji zadania/zadań/… do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:43:02 Dodany załącznik Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu zwiększonych obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:42:43 Dodany załącznik Pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:42:12 Dodany załącznik Umowa o używanie prywatnego samochodu osobowego pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:41:46 Dodany załącznik Polecenie wyjazdu służbowego do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:41:25 Dodany załącznik Kategorie zaszeregowania obowiązujące na stanowiskach pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie, minimalne i maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego, kwalifikacje wymagane na tych stanowiskach do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:40:48 Dodany załącznik Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
02.07.2009 11:23:09 Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
01.07.2009 15:54:34 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Lelis
01.07.2009 15:08:51 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Lelis
30.06.2009 15:55:15 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
30.06.2009 15:17:50 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Lelis
30.06.2009 11:50:43 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/40/07 Rady Gminy Lelis
30.06.2009 11:21:02 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Lelis
24.06.2009 13:17:51 Usunięto artykuł ogłoszenie ZBN 7331-1/9/2009 z kategorii Ogłoszenia Komisja Rewizyjna
24.06.2009 13:17:45 Usunięto artykuł Ogłoszenie ZBN.7331-1/6/2009 z kategorii Ogłoszenia
24.06.2009 13:17:39 Usunięto artykuł Ogłoszenie ZBN.7331-1/5/2009 z kategorii Ogłoszenia
24.06.2009 13:17:26 Usunięto artykuł Ogłoszenie ZBN.7331-1/4/2009 z kategorii Ogłoszenia
24.06.2009 13:17:17 Usunięto artykuł Ogłoszenie ZBN.7331-1/1/2009 z kategorii Ogłoszenia
24.06.2009 13:17:08 Usunięto artykuł Ogłoszenie ZBN.7331-1/8/2009 z kategorii Ogłoszenia Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym