<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
07.04.2010 13:41:22 Dodany załącznik załącznik nr 6 do SIWZ w wersji Word do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
07.04.2010 13:38:48 Dodany załącznik załączniki nr 1,2,3,4,5 do SIWZ w wersji Word do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:29:02 Edytowano artykuł JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:23:00 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PO MODYFIKACJI DO DOŁĄCZENIA DO OFERTY do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:21:58 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:21:20 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
01.04.2010 16:13:09 Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
01.04.2010 16:12:18 Dodany załącznik ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
01.04.2010 16:11:38 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
01.04.2010 08:26:17 Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe
01.04.2010 08:24:38 Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe
01.04.2010 08:22:13 Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu działki położone w m. Łochów, przy ul. Miłej z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Zamówienia publiczne
01.04.2010 08:18:18 Edytowano artykuł Zamówienia publiczne
01.04.2010 08:15:16 Dodany nowy artykuł Zamówienia publiczne
31.03.2010 16:25:06 Dodany załącznik załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu - w wersji word do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
31.03.2010 15:56:04 Dodany załącznik SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
31.03.2010 15:55:36 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
31.03.2010 15:55:00 Dodany nowy artykuł JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
31.03.2010 12:25:40 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu Komisja Rewizyjna
31.03.2010 12:20:19 Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
31.03.2010 12:19:27 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do artykułu Komisja Rewizyjna
31.03.2010 10:16:29 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Dane teleadresowe
30.03.2010 08:48:24 Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
30.03.2010 08:47:52 Dodany załącznik Zestawienia rodzajowo ilościowo-wartościowe do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
30.03.2010 08:47:38 Usunięty załącznik Zestawienia rodzajowo ilościowo-wartościowe z artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
29.03.2010 10:03:36 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
29.03.2010 09:46:01 Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
29.03.2010 09:45:30 Dodany załącznik Specyfikacja do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
29.03.2010 09:45:02 Dodany załącznik Oświadczenia do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
29.03.2010 09:37:36 Dodany załącznik Zestawienia rodzajowo ilościowo-wartościowe do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
29.03.2010 09:35:32 Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
29.03.2010 09:31:53 Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014
26.03.2010 10:25:10 Dodany załącznik MAPA POGLĄDOWA LOKALIZACJI PRAC - ZAŁ. NR 5 DO SIWZ do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
26.03.2010 10:23:51 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 6 do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
26.03.2010 10:20:17 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
26.03.2010 10:19:36 Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
26.03.2010 09:28:21 Dodany załącznik do artykułu Prawo miejscowe
26.03.2010 09:28:08 Dodany nowy artykuł Prawo miejscowe
26.03.2010 09:27:00 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu dz. nr 32/2 Kamionna z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Lelis
25.03.2010 13:46:34 Dodany załącznik do artykułu Prawo miejscowe
25.03.2010 13:46:22 Dodany nowy artykuł Prawo miejscowe
24.03.2010 12:54:13 Dodany nowy artykuł UCHWAŁY RADY GMINY LELIS
24.03.2010 12:30:31 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
23.03.2010 15:50:12 Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY do artykułu Karty typu A - Rok 2010
23.03.2010 15:41:42 Dodany nowy artykuł Rada Gminy
23.03.2010 15:37:28 Edytowano artykuł Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Lelis
23.03.2010 13:11:58 Dodany załącznik do artykułu I N F O R M A C J A
23.03.2010 13:11:47 Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A
23.03.2010 12:57:34 Usunięto artykuł wykaz - dzierżawa dz. 1082 i 1080-2 z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Informacje ogólne
23.03.2010 09:56:32 Dodany załącznik do artykułu Informacje ogólne