<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Data Redaktor Zmiana
14.08.2009 11:48:39 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 11:44:36 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
14.08.2009 09:04:49 Edytowano artykuł Uchwała Nr XII/59/04 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 15:12:45 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 15:09:58 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 15:07:12 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 14:57:34 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 14:29:33 Edytowano artykuł
13.08.2009 08:35:09 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 08:34:52 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 08:34:23 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/12/2009 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Lelis
13.08.2009 08:10:18 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Lelis
12.08.2009 15:25:22 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/66/08 Rady Gminy Lelis
12.08.2009 15:22:03 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/66/08 Rady Gminy Lelis
12.08.2009 15:14:04 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/66/08 Rady Gminy Lelis
12.08.2009 15:07:15 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/66/08 Rady Gminy Lelis
06.08.2009 15:17:17 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach.
06.08.2009 13:41:07 Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
06.08.2009 13:37:40 Dodany załącznik Realizacja wydatków gminy Łochów w 2008r. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
06.08.2009 13:37:08 Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za rok 2008 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
06.08.2009 13:36:15 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
06.08.2009 13:25:47 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
06.08.2009 13:22:15 Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za rok 2008 do artykułu
06.08.2009 13:19:03 Edytowano artykuł
06.08.2009 13:17:44 Dodany nowy artykuł
06.08.2009 13:13:25 Edytowano artykuł Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Lelis
06.08.2009 13:07:03 Dodany załącznik Obwieszczenie z dnia 03.08.2009 do artykułu Uchwały Kadencji V
06.08.2009 13:05:55 Edytowano artykuł Uchwały Kadencji V
03.08.2009 15:00:16 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu
31.07.2009 14:24:32 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Lelis
31.07.2009 14:24:04 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Lelis
31.07.2009 14:22:26 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Lelis
31.07.2009 14:20:46 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/61/08 Rady Gminy Lelis
28.07.2009 15:37:14 Dodany załącznik MAPA ZAŁĄCZNIK NR 6 do artykułu Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Lelis
28.07.2009 15:36:36 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Lelis
28.07.2009 15:36:11 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Lelis
28.07.2009 15:35:37 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/57/07 Rady Gminy Lelis
28.07.2009 13:17:00 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach.
28.07.2009 13:16:26 Dodany załącznik ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach.
28.07.2009 13:15:27 Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach.
27.07.2009 10:25:17 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Biblioteki Publicznej w Łochowie do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
27.07.2009 10:22:30 Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
27.07.2009 10:21:15 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. MiGOK w Łochowie do artykułu Informacja o wynikach naboru
27.07.2009 10:19:25 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru
24.07.2009 15:40:32 Dodany załącznik OGŁOSZENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy - Lista kandydatów
24.07.2009 14:44:06 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy Lelis
24.07.2009 10:45:00 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie do artykułu Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Lelis
24.07.2009 10:43:50 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Lelis
24.07.2009 10:18:12 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Zespołu Szkół w Kamionnie do artykułu Uchwała Nr XIII/62/08 Rady Gminy Lelis
24.07.2009 10:16:50 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/62/08 Rady Gminy Lelis