<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
Data Redaktor Zmiana
10.02.2010 15:31:17 Dodany załącznik odpowiedx na pytanie wykonawcy 2 do artykułu Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
09.02.2010 15:07:12 Dodany załącznik odpowiedź na pytanie wykonawcy do artykułu Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
09.02.2010 12:20:50 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Gminy Lelis
09.02.2010 09:44:25 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
05.02.2010 15:56:02 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA DOSTAWY do artykułu Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
05.02.2010 15:54:36 Dodany załącznik PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
05.02.2010 15:53:12 Dodany załącznik DRUK ZAPYTANIA CENOWEGO do artykułu Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
05.02.2010 15:52:43 Dodany załącznik ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do artykułu Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
05.02.2010 15:50:17 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
05.02.2010 13:25:43 Edytowano artykuł I N F O R M A C J A
05.02.2010 13:22:31 Edytowano artykuł I N F O R M A C J A
04.02.2010 12:21:24 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Gminy Lelis
03.02.2010 11:22:46 Dodany załącznik Rysunek planu - wersja czarno-biała do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 11:12:28 Dodany załącznik Rysunek planu - wersja kolorowa do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 11:02:56 Usunięty załącznik Rysunek planu - wersja czarno-biała z artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 11:02:51 Usunięty załącznik Rysunek planu - wersja kolorowa z artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 10:26:25 Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 10:25:39 Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 10:23:22 Dodany załącznik Rysunek planu - wersja czarno-biała do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 10:12:06 Dodany załącznik Rysunek planu - wersja kolorowa do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 09:58:28 Dodany załącznik Załącznik do uchwały2 do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 09:58:01 Dodany załącznik Załącznik do uchwały do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 09:57:25 Dodany załącznik Uchwała Nr XL/275/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części terenu wsi Budziska do artykułu Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 09:53:12 Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Lelis
03.02.2010 09:09:18 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 14:27:29 Dodany załącznik PROJEKT UMOWY do artykułu Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 14:27:12 Dodany załącznik DRUK ZAPYTANIA CENOWEGO do artykułu Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 14:26:54 Dodany załącznik ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do artykułu Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 14:25:59 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 13:24:44 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/193/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 13:24:20 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu dz. nr 406-1 Wólka Paplińska z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 13:23:57 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/193/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 13:23:18 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis
01.02.2010 13:22:00 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości dot. dz. nr 406/1 z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XXXIX/183/10 Rady Gminy Lelis
29.01.2010 15:39:31 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
26.01.2010 15:45:25 Edytowano artykuł Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
26.01.2010 15:44:08 Edytowano artykuł Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 14:48:10 Dodany załącznik Schemat organizacyjny urzędu do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 14:45:01 Edytowano artykuł Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 14:42:13 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:08:09 Dodany załącznik załącznik nr 7a do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:07:45 Dodany załącznik załącznik nr 7 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:07:17 Dodany załącznik załącznik nr 6 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:06:55 Dodany załącznik załącznik nr 5a do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:06:32 Dodany załącznik załącznik nr 5 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:06:15 Dodany załącznik załącznik nr 3 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:05:57 Dodany załącznik załącznik nr 2a do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:05:12 Dodany załącznik załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:04:36 Dodany załącznik załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis
25.01.2010 12:04:03 Dodany załącznik budżet gminy na 2010 rok i zał. nr 4 do artykułu Uchwała Nr XLI/195/10 Rady Gminy Lelis