<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
02.06.2010 14:18:52 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
02.06.2010 14:14:50 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:14:31 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:12:37 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:11:12 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:06:41 Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
01.06.2010 15:23:13 Dodany załącznik ZAŁ. NR 10 DO siwz - PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 15:09:48 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Jerzy Tercjak
01.06.2010 14:37:18 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 14:24:31 Dodany załącznik zał. nr 8 do SIWZ - projekt budowlany cz. 3 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 14:17:34 Dodany załącznik zał. nr 8 do SIWZ - projekt budowlany cz. 2 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 13:56:10 Dodany załącznik zał. nr 8 do SIWZ - projekt budowlany cz. 1 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 12:51:37 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 12:50:00 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 12:49:30 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
31.05.2010 12:17:39 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - spec. techn - płytki ceramiczne do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 14:50:43 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:48:24 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:47:51 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:46:00 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:45:24 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:44:34 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:41:55 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:13:21 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - spec. techn. - wod.-kanal. do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 14:08:45 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - spec. techn. -ocieplenie ścian do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:58:24 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - instalacje elektryczne do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:53:19 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - część ogólna do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:48:36 Dodany załącznik zał. nr 11 do siwz przedmiar cz. 2 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:38:26 Dodany załącznik zał. nr 11 do siwz przedmar cz. 1 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:30:05 Dodany załącznik prognoza długu z wydatkami do artykułu Jerzy Tercjak
28.05.2010 13:23:53 Dodany załącznik załączniki do siwz w wersji word do artykułu Jerzy Tercjak
28.05.2010 11:46:49 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT CZĘŚĆ 3 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 11:39:38 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT CZĘŚĆ 2 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 11:33:39 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT CZĘŚĆ 1 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 16:15:17 Dodany załącznik ZAŁ. NR 12 DO SIWZ -OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 16:13:10 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 16:10:29 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 15:57:10 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 15:50:04 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 09:16:34 Dodany załącznik do artykułu O G Ł O S Z E N I E
27.05.2010 09:16:19 Dodany nowy artykuł O G Ł O S Z E N I E
26.05.2010 12:23:23 Edytowano artykuł Antoni Ciak
25.05.2010 15:58:30 Dodany nowy artykuł Antoni Ciak
25.05.2010 12:28:06 Dodany załącznik do artykułu Elżbieta Stachelek
25.05.2010 12:27:49 Dodany nowy artykuł Elżbieta Stachelek
25.05.2010 12:25:07 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/7/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:25:01 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/9/2009 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:56 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/5/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:50 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/8/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:43 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/6/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.