<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
26.04.2010 12:10:52 Edytowano artykuł
26.04.2010 12:09:40 Edytowano artykuł
26.04.2010 09:23:29 Dodany nowy artykuł Robert Jan Pianka
22.04.2010 16:23:49 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
20.04.2010 15:50:05 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu
20.04.2010 15:49:20 Edytowano artykuł
20.04.2010 15:26:12 Dodany nowy artykuł
20.04.2010 10:38:14 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
20.04.2010 10:10:07 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
16.04.2010 15:57:22 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
16.04.2010 12:49:17 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
12.04.2010 11:36:25 Edytowano artykuł Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
12.04.2010 09:23:44 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
12.04.2010 09:23:30 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 14:04:12 Edytowano artykuł Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 14:01:29 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 12:48:37 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 12:18:43 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 12:18:33 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 12:16:03 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 11:26:35 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 11:26:24 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 11:25:04 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/20/2009 z kategorii Ogłoszenia Urząd Gminy Lelis
09.04.2010 11:24:58 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/19/2009 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2010r.
09.04.2010 10:37:26 Dodany załącznik Sprawozdanie budżetowe - część tabelaryczna do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 10:35:50 Dodany załącznik Sprawozdania budżetowe - cześć tabelaryczna do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
09.04.2010 10:21:41 Edytowano artykuł Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 10:14:35 Edytowano artykuł Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 10:12:40 Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za rok 2009 do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 10:12:10 Edytowano artykuł Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 10:08:37 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
09.04.2010 09:51:43 Edytowano artykuł WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
09.04.2010 09:51:19 Edytowano artykuł WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
09.04.2010 09:49:39 Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za rok 2009 do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
09.04.2010 09:47:53 Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
08.04.2010 13:15:40 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08.04.2010 13:15:16 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2010 13:41:22 Dodany załącznik załącznik nr 6 do SIWZ w wersji Word do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
07.04.2010 13:38:48 Dodany załącznik załączniki nr 1,2,3,4,5 do SIWZ w wersji Word do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:29:02 Edytowano artykuł JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:23:00 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PO MODYFIKACJI DO DOŁĄCZENIA DO OFERTY do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:21:58 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
06.04.2010 14:21:20 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
01.04.2010 16:13:09 Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
01.04.2010 16:12:18 Dodany załącznik ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
01.04.2010 16:11:38 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 20014
01.04.2010 08:26:17 Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe
01.04.2010 08:24:38 Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe
01.04.2010 08:22:13 Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu działki położone w m. Łochów, przy ul. Miłej z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Zamówienia publiczne
01.04.2010 08:18:18 Edytowano artykuł Zamówienia publiczne