<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Data Redaktor Zmiana
10.12.2009 10:35:56 Dodany załącznik deklaracja na podatek od nieruchomoci do artykułu Uchwała Nr XXXVII/177/10 Rady Gminy Lelis
10.12.2009 10:35:33 Dodany załącznik deklaracja podatek rolny do artykułu Uchwała Nr XXXVII/177/10 Rady Gminy Lelis
10.12.2009 10:35:07 Dodany załącznik deklaracja podatek leśny do artykułu Uchwała Nr XXXVII/177/10 Rady Gminy Lelis
10.12.2009 10:33:22 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/177/10 Rady Gminy Lelis
09.12.2009 15:22:54 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Zawiadomienie
09.12.2009 10:26:26 Dodany nowy artykuł Informacja o odroczeniach
07.12.2009 14:17:52 Usunięto artykuł Wystawa gołębi pocztowych z kategorii INFORMACJE Uchwała Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Lelis
04.12.2009 15:45:54 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY (1) do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
04.12.2009 14:22:41 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.12.2009 14:16:53 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU
01.12.2009 13:19:22 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY (8) do artykułu Zawiadomienie
01.12.2009 12:50:14 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY (7) do artykułu Zawiadomienie
01.12.2009 11:10:44 Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
01.12.2009 11:10:29 Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
01.12.2009 10:58:16 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec I kwartału 2010 roku
01.12.2009 10:58:06 Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec I kwartału 2010 roku
01.12.2009 08:48:28 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do spradaży z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Plan gospodarki odpadami gminy Lelis
30.11.2009 13:38:58 Edytowano artykuł PRZETARG NIEOGRANICZONY
27.11.2009 13:42:41 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY (6) do artykułu Zawiadomienie
25.11.2009 08:28:02 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU
25.11.2009 08:27:21 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU
25.11.2009 08:26:18 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU
24.11.2009 15:41:52 Dodany załącznik PROJEKT - OPIS TECHNICZNY, ZESTAWIENIE STUDZIENEK, SPECYFIKACJE TECHN. WYK. I ODB. ROBÓT BUDOWL. do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
24.11.2009 15:36:35 Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT, PROJEKT - RYSUNKI do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
24.11.2009 15:23:53 Dodany załącznik MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
24.11.2009 15:22:41 Dodany załącznik OGOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:35:49 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:35:18 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:34:47 Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 16:34:13 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/159/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 14:09:19 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/158/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 14:09:04 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/158/09 Rady Gminy Lelis
23.11.2009 14:08:15 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu lokal z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr37/09
23.11.2009 14:08:10 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do spradaży z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XXX/142/09 Rady Gminy Lelis
20.11.2009 15:57:36 Dodany załącznik odpowiedzi na pytania wykonawcy (5) do artykułu Zawiadomienie
20.11.2009 15:54:03 Dodany załącznik wysokość doch. i wydatk. na 31.10.2009 r. do artykułu Zawiadomienie
20.11.2009 12:50:33 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/157/09 Rady Gminy Lelis
20.11.2009 12:50:17 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/157/09 Rady Gminy Lelis
20.11.2009 08:55:47 Dodany załącznik aktualne zobowiaz.-wykaz instytucji do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 15:53:08 Dodany załącznik wieloletni plan fin. do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 15:48:50 Dodany załącznik wieloletni plan inwest. -2 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 15:40:01 Dodany załącznik wieloletni plan inwest. -1 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 11:52:21 Dodany załącznik projekt uchwały budżetowej na 2010 r do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 11:46:46 Dodany załącznik prognoza długu z uwzględn. wydatków do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 11:19:27 Dodany załącznik Rb-27S do 30.09.2008 r. do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:28:11 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 4 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:18:39 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 3 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:08:59 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 2 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 10:03:51 Dodany załącznik sprawozd. z wyk. budżetu 2008 - 1 do artykułu Zawiadomienie
19.11.2009 09:14:17 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis