<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
15.06.2010 15:29:34 Dodany załącznik STRONA PRZEDMIARU ROBÓT UWZGLĘDNIAJĄCA ZMIANY do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
15.06.2010 15:25:44 Dodany załącznik ODPOWIEDI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
15.06.2010 15:10:07 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Intencyjna Nr VII/34/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
15.06.2010 15:09:54 Dodany nowy artykuł Uchwała Intencyjna Nr VII/34/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
15.06.2010 14:54:29 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
15.06.2010 14:54:15 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
15.06.2010 14:33:51 Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr VII/32/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
15.06.2010 14:33:28 Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/32/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
15.06.2010 14:32:35 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do sprzedaży Łochów, Kamionna, Ogrodniki z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Janina Władysława Piątek
10.06.2010 16:26:09 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
10.06.2010 16:17:49 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
10.06.2010 16:16:45 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
10.06.2010 16:14:00 Dodany załącznik MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
10.06.2010 13:13:28 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
10.06.2010 13:09:48 Edytowano artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
10.06.2010 13:08:36 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
10.06.2010 10:54:03 Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
10.06.2010 10:53:47 Dodany nowy artykuł Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
10.06.2010 10:38:41 Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
10.06.2010 10:38:29 Dodany nowy artykuł Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
10.06.2010 10:36:56 Usunięto artykuł ogłoszenie o drugim przetargu na dz. nr 32/2 Kamionna z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Antoni Ciak
09.06.2010 13:27:50 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
08.06.2010 11:50:49 Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
08.06.2010 11:50:39 Dodany nowy artykuł Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
08.06.2010 11:49:29 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Jerzy Dawid
08.06.2010 11:49:20 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dzierżawa z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa O G Ł O S Z E N I E
08.06.2010 11:41:08 Dodany załącznik do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU
08.06.2010 11:40:58 Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU
07.06.2010 15:31:02 Edytowano artykuł Jerzy Tercjak
07.06.2010 15:27:40 Dodany załącznik załączniki nr 1A i 1B do SIWZ (formularz ofertowy) po modyfikacji do artykułu Jerzy Tercjak
07.06.2010 15:26:56 Dodany załącznik modyfikacja SIWZ do artykułu Jerzy Tercjak
07.06.2010 14:06:29 Dodany załącznik Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady za 2009 do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
07.06.2010 14:05:44 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
07.06.2010 14:03:13 Dodany załącznik wiadczenie Majątkowe Burmistrza Łochowa za 2009r do artykułu INFORMACJA
07.06.2010 14:01:42 Dodany nowy artykuł INFORMACJA
07.06.2010 13:56:29 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
07.06.2010 13:56:05 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
07.06.2010 12:29:49 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:22:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:21:50 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:19:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:17:53 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:15:39 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:14:46 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:13:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:11:21 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 09:45:37 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
07.06.2010 09:45:21 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
07.06.2010 09:43:51 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/9/2010 z kategorii Ogłoszenia Robert Jan Pianka
02.06.2010 14:22:39 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY