<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
28.05.2010 14:13:21 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - spec. techn. - wod.-kanal. do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 14:08:45 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - spec. techn. -ocieplenie ścian do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:58:24 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - instalacje elektryczne do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:53:19 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - część ogólna do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:48:36 Dodany załącznik zał. nr 11 do siwz przedmiar cz. 2 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:38:26 Dodany załącznik zał. nr 11 do siwz przedmar cz. 1 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 13:30:05 Dodany załącznik prognoza długu z wydatkami do artykułu Jerzy Tercjak
28.05.2010 13:23:53 Dodany załącznik załączniki do siwz w wersji word do artykułu Jerzy Tercjak
28.05.2010 11:46:49 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT CZĘŚĆ 3 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 11:39:38 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT CZĘŚĆ 2 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 11:33:39 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - PROJEKT CZĘŚĆ 1 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 16:15:17 Dodany załącznik ZAŁ. NR 12 DO SIWZ -OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 16:13:10 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 16:10:29 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 15:57:10 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 15:50:04 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
27.05.2010 09:16:34 Dodany załącznik do artykułu O G Ł O S Z E N I E
27.05.2010 09:16:19 Dodany nowy artykuł O G Ł O S Z E N I E
26.05.2010 12:23:23 Edytowano artykuł Antoni Ciak
25.05.2010 15:58:30 Dodany nowy artykuł Antoni Ciak
25.05.2010 12:28:06 Dodany załącznik do artykułu Elżbieta Stachelek
25.05.2010 12:27:49 Dodany nowy artykuł Elżbieta Stachelek
25.05.2010 12:25:07 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/7/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:25:01 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/9/2009 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:56 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/5/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:50 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/8/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:43 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/6/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
25.05.2010 12:24:36 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/4/2010 z kategorii Ogłoszenia Prawo miejscowe
25.05.2010 12:24:30 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/3/2010 z kategorii Ogłoszenia Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
25.05.2010 12:24:19 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/2/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Lelis
24.05.2010 11:02:23 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
21.05.2010 11:20:04 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
21.05.2010 11:19:41 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
21.05.2010 11:14:43 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
20.05.2010 15:51:21 Dodany załącznik MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Jerzy Tercjak
20.05.2010 15:39:48 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Jerzy Tercjak
20.05.2010 15:39:03 Dodany załącznik WARUNKI GRUNTOWO-WODNE MAJDAN do artykułu
20.05.2010 15:35:14 Dodany załącznik WARUNKI GRUNTOWO-WODNE OSTRÓWEK do artykułu
20.05.2010 10:27:09 Dodany załącznik Uchwała RIO - opinia ws sprawozd. z wyk. budżetu za 2009 r. do artykułu Jerzy Tercjak
20.05.2010 10:24:02 Dodany załącznik Uchwała RM z 28.04.2010 oraz prognoza długu wg stanu na 28.04.2010 do artykułu Jerzy Tercjak
18.05.2010 15:07:24 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ SPEC. TECHN. MAJDAN do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 15:04:32 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ PROJEKT MAJDAN do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 14:58:15 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ SPEC. TECHN. OSTRÓWEK do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 14:55:52 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ, OSTRÓWEK - PROJEKT opis techn. do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 14:53:56 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ, OSTRÓWEK - PROJEKT ZAMIENNY CZ.2 do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 14:26:06 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ, OSTRÓWEK - PROJEKT ZAMIENNY CZ.1 do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 14:19:01 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - PROJEKT OSTRÓWEK MAPY SYT. do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 14:03:21 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Krzysztof Murach
18.05.2010 12:34:49 Dodany załącznik do artykułu Janina Władysława Piątek
18.05.2010 12:34:33 Dodany nowy artykuł Janina Władysława Piątek