<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
08.06.2010 11:50:39 Dodany nowy artykuł Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.
08.06.2010 11:49:29 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Jerzy Dawid
08.06.2010 11:49:20 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dzierżawa z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa O G Ł O S Z E N I E
08.06.2010 11:41:08 Dodany załącznik do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU
08.06.2010 11:40:58 Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU
07.06.2010 15:31:02 Edytowano artykuł Jerzy Tercjak
07.06.2010 15:27:40 Dodany załącznik załączniki nr 1A i 1B do SIWZ (formularz ofertowy) po modyfikacji do artykułu Jerzy Tercjak
07.06.2010 15:26:56 Dodany załącznik modyfikacja SIWZ do artykułu Jerzy Tercjak
07.06.2010 14:06:29 Dodany załącznik Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady za 2009 do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
07.06.2010 14:05:44 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
07.06.2010 14:03:13 Dodany załącznik wiadczenie Majątkowe Burmistrza Łochowa za 2009r do artykułu INFORMACJA
07.06.2010 14:01:42 Dodany nowy artykuł INFORMACJA
07.06.2010 13:56:29 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
07.06.2010 13:56:05 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
07.06.2010 12:29:49 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:22:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:21:50 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:19:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:17:53 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:15:39 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:14:46 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:13:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 12:11:21 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
07.06.2010 09:45:37 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
07.06.2010 09:45:21 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
07.06.2010 09:43:51 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/9/2010 z kategorii Ogłoszenia Robert Jan Pianka
02.06.2010 14:22:39 Edytowano artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
02.06.2010 14:18:52 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
02.06.2010 14:14:50 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:14:31 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:12:37 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:11:12 Edytowano artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
02.06.2010 14:06:41 Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
01.06.2010 15:23:13 Dodany załącznik ZAŁ. NR 10 DO siwz - PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 15:09:48 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Jerzy Tercjak
01.06.2010 14:37:18 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 14:24:31 Dodany załącznik zał. nr 8 do SIWZ - projekt budowlany cz. 3 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 14:17:34 Dodany załącznik zał. nr 8 do SIWZ - projekt budowlany cz. 2 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 13:56:10 Dodany załącznik zał. nr 8 do SIWZ - projekt budowlany cz. 1 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 12:51:37 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 12:50:00 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
01.06.2010 12:49:30 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
31.05.2010 12:17:39 Dodany załącznik zał. nr 10 do siwz - spec. techn - płytki ceramiczne do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
28.05.2010 14:50:43 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:48:24 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:47:51 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:46:00 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:45:24 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:44:34 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
28.05.2010 14:41:55 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis