<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
10.08.2010 14:31:14 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZUUE do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
09.08.2010 15:31:18 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
09.08.2010 10:44:24 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO DZUUE do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
09.08.2010 10:38:13 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
09.08.2010 10:31:20 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
09.08.2010 10:28:36 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
09.08.2010 10:27:56 Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 31 - Kamionna z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
09.08.2010 10:27:16 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
09.08.2010 10:26:58 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
09.08.2010 10:25:46 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod garaże z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr Os.520.2011
06.08.2010 10:58:26 Edytowano artykuł INFORMACJA
06.08.2010 10:56:09 Edytowano artykuł INFORMACJA
06.08.2010 10:54:17 Dodany nowy artykuł INFORMACJA
06.08.2010 09:39:21 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2012 r.
06.08.2010 09:38:09 Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2012 r.
06.08.2010 09:33:25 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Zespołu Szkół w Kamionnie. do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032
06.08.2010 09:28:58 Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032
05.08.2010 13:00:06 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. S.P. w Kalinowcu. do artykułu Uchwała Nr Os.22.2012
05.08.2010 12:59:38 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.22.2012
05.08.2010 12:57:44 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. ZOSS w Łochowie. do artykułu Uchwała Nr Os.21.2012
05.08.2010 12:57:03 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.21.2012
05.08.2010 09:56:41 Usunięty załącznik z artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
05.08.2010 09:55:01 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/7/2010 z kategorii Ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.08.2010 09:54:53 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/8/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2010 09:54:41 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/5/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
04.08.2010 12:56:46 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe kierownika MGOPS w Łochowie. do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
04.08.2010 12:55:44 Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
04.08.2010 12:52:51 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Biblioteki Publicznej w Łochowie do artykułu Uchwały Kadencji VI
04.08.2010 12:51:27 Dodany nowy artykuł Uchwały Kadencji VI
03.08.2010 10:20:47 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
03.08.2010 10:20:32 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
03.08.2010 08:58:00 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
03.08.2010 08:57:48 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
30.07.2010 13:08:31 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe kierownika SDPS w Ostrówku do artykułu Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
30.07.2010 13:07:34 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
30.07.2010 13:04:51 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr Publicznego Gimnzajum w Łochowie (2010) do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
30.07.2010 13:04:03 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
30.07.2010 12:55:47 Dodany załącznik INFORMACJA O UNIEWAŻN. POST. CZĘŚĆ 2 do artykułu
30.07.2010 12:49:55 Dodany załącznik OGŁOSZ. O WYBORZE NAJK. OFERTY PO POWT. CZYNNOŚCI - CZ. 1 do artykułu
30.07.2010 12:45:58 Dodany załącznik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJK. OFERTY I WYKL. WYK. do artykułu
29.07.2010 11:52:47 Dodany załącznik Oświadczenie Majątkowe Zastępcy Burmistrza do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 11:51:04 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 11:49:21 Dodany załącznik Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 11:48:33 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 10:18:38 Dodany załącznik Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy w Łochowie do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 10:17:44 Edytowano artykuł Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 10:17:24 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
29.07.2010 10:16:07 Edytowano artykuł Karty typu E - Rok 2011
29.07.2010 10:15:10 Dodany załącznik Oświadczenie Majątkowe dyr ZGK Henryk Mąkowski do artykułu Karty typu E - Rok 2011
29.07.2010 10:14:03 Dodany nowy artykuł Karty typu E - Rok 2011