<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
08.09.2010 09:44:13 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
08.09.2010 09:43:26 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.09.2010 09:48:32 Dodany załącznik MODYFIKACJA SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.09.2010 15:19:53 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.09.2010 10:13:27 Usunięty załącznik Formularz cenowy z artykułu INFORMACJA
06.09.2010 10:13:15 Dodany załącznik Formularz cenowy do artykułu INFORMACJA
06.09.2010 10:13:03 Dodany załącznik Formularz cenowy do artykułu INFORMACJA
06.09.2010 09:58:32 Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu INFORMACJA
06.09.2010 09:58:17 Usunięty załącznik Formularz ofertowy z artykułu INFORMACJA
03.09.2010 15:01:55 Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu INFORMACJA
03.09.2010 15:01:26 Usunięty załącznik Opis przdmiotu zamówienia z artykułu INFORMACJA
03.09.2010 14:59:33 Dodany załącznik Opis przdmiotu zamówienia do artykułu INFORMACJA
03.09.2010 14:59:18 Dodany załącznik Opis przdmiotu zamówienia do artykułu INFORMACJA
03.09.2010 14:57:57 Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu INFORMACJA
03.09.2010 14:56:11 Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu INFORMACJA
03.09.2010 14:53:24 Edytowano artykuł INFORMACJA
03.09.2010 14:49:27 Dodany nowy artykuł INFORMACJA
31.08.2010 11:13:42 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - CZ.instalacje do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.08.2010 11:09:30 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - CZ. elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
31.08.2010 11:03:33 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - CZ. BUDOWLANA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.08.2010 15:29:45 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ SPEC. TECHN. WYK. I ODB. ROBÓT - CZ. 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.08.2010 15:10:26 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ SPEC. TECHN. WYK. I ODB. ROBÓT - CZ. 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.08.2010 14:50:05 Dodany załącznik ZAŁ. NR 10 DO SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.08.2010 14:43:49 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.08.2010 14:41:08 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
30.08.2010 14:21:54 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.08.2010 09:04:52 Dodany załącznik PRZEDMIARY - UZUPEŁNIENIW ZGODNIE Z ODPOW. NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
26.08.2010 15:14:38 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
26.08.2010 11:26:50 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - MAPA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:23:58 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:18:42 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:18:04 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:11:41 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.08.2010 12:19:46 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
25.08.2010 12:18:35 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
23.08.2010 10:57:12 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:56:47 Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:56:38 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:56:19 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:54:28 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/24/09/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:52:30 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.08.2010 13:25:10 Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.08.2010 13:24:28 Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.08.2010 11:14:25 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 15:59:35 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 12:21:08 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZUUE do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 12:19:53 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 10:49:04 Dodany załącznik brakująca strona 3 przedmiaru Wegr. P3 do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
17.08.2010 10:47:30 Usunięty załącznik brak. strona 3 przedmiaru P3 węgr. z artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
17.08.2010 09:25:59 Dodany załącznik brak. strona 3 przedmiaru P3 węgr. do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.