<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
15.07.2010 14:04:07 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.520.2011
15.07.2010 14:03:48 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.520.2011
15.07.2010 14:02:51 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości - dziarżawa część dz. nr 1080/2 i 1082 Łochów z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
15.07.2010 12:20:59 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
15.07.2010 10:30:00 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
15.07.2010 09:04:22 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
14.07.2010 09:55:48 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
13.07.2010 09:49:36 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 09:46:54 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 09:46:49 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 09:07:15 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 09:03:15 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:54:10 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:53:03 Edytowano artykuł
13.07.2010 08:52:09 Edytowano artykuł
13.07.2010 08:48:56 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:48:56 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:44:38 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:41:42 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:38:56 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:36:05 Usunięto artykuł Spis telefonów i stanowisk w Urzędzie Miejskim w Łochowie z kategorii Stanowiska, Wydziały ogloszenie testowe
13.07.2010 08:35:39 Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
13.07.2010 08:32:42 Edytowano artykuł ogloszenie testowe
13.07.2010 08:19:18 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
12.07.2010 11:28:21 Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania wykonawców do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
12.07.2010 11:27:36 Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania wykonawców do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
12.07.2010 11:26:32 Dodany załącznik Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
08.07.2010 15:07:08 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 14:56:15 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 14:53:49 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 14:52:34 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 14:50:48 Dodany załącznik WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 14:45:23 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 14:43:18 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 14:39:57 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 14:34:51 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 14:32:57 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 14:31:17 Dodany załącznik WNIOSEK o udostępnienie do informacji publicznej. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 14:30:26 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
08.07.2010 13:11:50 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 13:11:21 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 13:10:49 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:54:17 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:53:49 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:52:28 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:46:45 Usunięto artykuł Dokumenty zawierające informację o sposobie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Łochowie. z kategorii Udostępnianie Informacji Publicznej Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:44:31 Edytowano artykuł Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:40:33 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:32:45 Usunięto artykuł Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyszukiwanie i udostępnianie informacji publicznej z kategorii Udostępnianie Informacji Publicznej Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
08.07.2010 12:32:16 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.