<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
07.10.2010 12:55:34 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
07.10.2010 10:54:37 Dodany załącznik Przewodniczącego Rady do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
07.10.2010 10:53:55 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
07.10.2010 10:52:27 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu
07.10.2010 10:51:39 Dodany nowy artykuł
06.10.2010 13:38:55 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
06.10.2010 10:17:56 Dodany załącznik Decyzja z 29.09.2010r. do artykułu
06.10.2010 10:17:08 Dodany nowy artykuł
30.09.2010 13:15:16 Edytowano artykuł INFORMACJA
30.09.2010 13:13:33 Dodany nowy artykuł INFORMACJA
30.09.2010 12:44:53 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
30.09.2010 12:44:40 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
30.09.2010 12:40:30 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
30.09.2010 12:38:22 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
30.09.2010 09:50:38 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
30.09.2010 09:50:26 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
30.09.2010 09:49:28 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu na dz. nr 602/47 - Łochów z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
21.09.2010 08:38:31 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI WORD do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.09.2010 13:44:17 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.09.2010 11:11:49 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/13/2010 z kategorii Ogłoszenia Karty typu B - Rok 2011
20.09.2010 11:11:31 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/10/2010 z kategorii Ogłoszenia Karty typu A - Rok 2011
17.09.2010 15:10:59 Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
17.09.2010 15:10:37 Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
17.09.2010 15:09:08 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
17.09.2010 15:08:39 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
17.09.2010 15:03:37 Dodany załącznik Umowa do artykułu Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
17.09.2010 15:03:23 Dodany załącznik SIWZ do artykułu Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
17.09.2010 15:00:13 Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
17.09.2010 14:58:51 Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
17.09.2010 14:33:31 Dodany nowy artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej
17.09.2010 14:00:43 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
17.09.2010 13:36:06 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
17.09.2010 13:05:01 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.09.2010 11:04:30 Edytowano artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.
17.09.2010 11:03:33 Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.
16.09.2010 16:03:19 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.09.2010 11:27:41 Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.09.2010 11:27:26 Usunięty załącznik z artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.09.2010 11:27:16 Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.09.2010 11:26:52 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.09.2010 11:23:57 Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.09.2010 11:23:21 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
16.09.2010 11:22:06 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu na grunt pod garaże w Łochowie ul. Fabryczna z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012r.
16.09.2010 11:08:17 Usunięto artykuł Zaproszenie do składnia ofert na pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole... z kategorii Zespół Obsługi Szkół Samorządowych (ZOSS) INFORMACJA
15.09.2010 12:08:13 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
15.09.2010 12:07:02 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr Os.520.2011
15.09.2010 12:06:40 Usunięto artykuł infoemacja o wyniku przetargu na dz. nr 31 - Kamionna z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
15.09.2010 12:06:27 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dz. nr 106/7 Kamionna z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa INFORMACJA
15.09.2010 12:06:21 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dz. nr 602/48 Łochów z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 stycznia 2012 r.
15.09.2010 12:06:12 Usunięto artykuł wykaz nieruchomosci pod garaże Ostrówek z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.