<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
28.03.2011 18:16:46 Piotr Parzych Dodany załącznik NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:14:00 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:13:04 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONIARSKICH do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:12:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:11:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:00:36 Piotr Parzych Dodany załącznik 1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:00:26 Piotr Parzych Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:58:48 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:56:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Zakładki poszczególnych działów projektu (spakowane *.zip) do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:52:50 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA OGÓLNE do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:50:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik WYMAGANIA OGÓLNE z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:50:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:49:51 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:47:53 Piotr Parzych Usunięty załącznik ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:46:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:46:16 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA OGÓLNE do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:44:04 Piotr Parzych Usunięty załącznik WYMAGANIA OGÓLNE z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:43:08 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:41:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:37:25 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA OGÓLNE do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:24:04 Piotr Parzych Edytowano artykuł Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:20:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Boisko Białobiel - instalacja elektryczna do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:18:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel boisko-przedmiar robót elektr. do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:15:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:15:09 Piotr Parzych Usunięty załącznik Projekt budowlany placu zabaw przy szkole podstawowej w Białobieli z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:14:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany placu zabaw przy szkole podstawowej w Białobieli do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:12:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar - Plac zabaw Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:11:02 Piotr Parzych Dodany załącznik zagospodarowanie 1_250 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:09:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestaw rekreacyjny "Maja" do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:08:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Karuzela "Jaś" do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:07:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Huśtawka sprężynowa "Kaczorek" do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:04:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Huśtawka sprężynowa "Konik" do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:02:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Huśtawka Ważka "Motyl" - siedziska gumowe, plastikowe do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:59:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny zabawek – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:55:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie art.24 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:54:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie w sprawie uprawnień do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:53:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:51:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:50:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:48:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie art. 22 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:48:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Do SIWZ UMOWA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:45:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:44:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:43:17 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ Boisko Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:40:12 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - BOISKO BIAŁOBIEL do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:39:42 Piotr Parzych Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BOISKO NASIADKI z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:39:02 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BOISKO NASIADKI do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:37:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:04:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.03.2011 16:02:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY