<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
13.05.2010 15:42:29 Usunięty załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 2 z artykułu Jerzy Tercjak
13.05.2010 15:41:39 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 2 do artykułu Jerzy Tercjak
12.05.2010 11:03:52 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY - 1 do artykułu Jerzy Tercjak
12.05.2010 10:55:52 Dodany załącznik odpow. na pyt. wykonawcy- załączniki wersja word do artykułu
11.05.2010 12:43:13 Edytowano artykuł
11.05.2010 12:37:12 Dodany załącznik Rb-N I kwartał 2010, Rb-NDS 2009 do artykułu Jerzy Tercjak
11.05.2010 11:52:33 Dodany załącznik załączniki do SIWZ w wersji word do artykułu
07.05.2010 13:18:40 Dodany załącznik Uchwała RIO spraw. wyk. budzetu 2008 do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 13:12:57 Dodany załącznik Rb-N 2009 do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 12:48:24 Dodany załącznik Rb-N 2008 do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 12:42:35 Dodany załącznik Rb-NDS 2008 do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 12:36:22 Dodany załącznik Rb-Z 2008 do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 11:36:02 Dodany załącznik Rb-Z 2009 do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 11:19:02 Dodany załącznik NIP, zaśw. o wyborze burmistrza, uchwała - pow. Skarbnika do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 11:05:59 Dodany załącznik Plan wydatków majatkowych realizowanych w 2010 r do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 10:56:37 Dodany załącznik liczba ludn, stopa bezrob.,wykaz jedn. organ. Gminy do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 10:36:39 Dodany nowy artykuł Czesław Bednarczyk
07.05.2010 10:33:14 Dodany załącznik aktualne zadłużenie i zobowiązania Gminy Łochów do artykułu Jerzy Tercjak
07.05.2010 09:40:02 Dodany załącznik do artykułu Roman Łępicki
07.05.2010 09:39:49 Dodany nowy artykuł Roman Łępicki
07.05.2010 09:38:21 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/1/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Lelis
06.05.2010 13:00:47 Dodany załącznik Rb28S 2009 do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 12:53:57 Dodany nowy artykuł Robert Antoni Majewski
06.05.2010 12:45:18 Dodany załącznik Rb-27S 2009 do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 12:43:32 Edytowano artykuł Krzysztof Mróz
06.05.2010 12:40:17 Dodany załącznik Artykuł do artykułu Krzysztof Mróz
06.05.2010 12:39:51 Dodany nowy artykuł Krzysztof Mróz
06.05.2010 12:35:14 Dodany załącznik Rb-28 S 2010 od pocz. roku do 31.03.zip do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 12:19:31 Dodany załącznik Rb-27S od pocz. roku do 31.03.2010 do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 12:11:24 Dodany załącznik Informacja dot. numerów i obwodów głosowania do artykułu Jerzy Dawid
06.05.2010 12:10:45 Dodany nowy artykuł Jerzy Dawid
06.05.2010 12:10:34 Dodany załącznik Uchwały RIO - spraw. z wyk. budzetu 2009 oraz dot. projektu budżetu 2010 do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 12:06:17 Dodany załącznik obwieszczenie_plakaty do artykułu Stanisław Szczepanek
06.05.2010 12:05:06 Edytowano artykuł Stanisław Szczepanek
06.05.2010 12:02:23 Edytowano artykuł Stanisław Szczepanek
06.05.2010 12:00:27 Dodany załącznik Uchwały RIO opinie o możliwości spłaty kredytu do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 11:57:40 Dodany nowy artykuł Stanisław Szczepanek
06.05.2010 11:49:07 Dodany załącznik uchwały RM w sprawie zac. kredytu do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 11:42:39 Dodany załącznik uchwałą absolutorium do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 10:07:54 Dodany załącznik prognoza długu na lata 2010-2020 do artykułu Jerzy Tercjak
06.05.2010 09:02:14 Dodany załącznik Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2010 r. do artykułu Jerzy Tercjak
05.05.2010 16:03:30 Dodany załącznik Rb-NDS kwart. spr. od pocz. roku do 31.03.2010 r. do artykułu Jerzy Tercjak
05.05.2010 15:53:53 Dodany załącznik BUDŻET NA 2010 R. Z ZAŁĄCZNIKAMI do artykułu Jerzy Tercjak
05.05.2010 15:48:16 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Jerzy Tercjak
05.05.2010 09:49:00 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dz. nr 406-1 Wólka Paplińska z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Karty typu E - Rok 2010
05.05.2010 09:48:51 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do sprzedaży w m. Łochów z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Karty typu A - Rok 2010
05.05.2010 09:48:26 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 2956/2 z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XXXIX/186/10 Rady Gminy Lelis
05.05.2010 09:43:54 Dodany załącznik do artykułu Elżbieta Stachelek
05.05.2010 09:43:32 Dodany nowy artykuł Elżbieta Stachelek
05.05.2010 09:41:52 Usunięto artykuł wykaz nieruchomości do sprzedaży Łochów dz. nr 3107 z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane