<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
10.05.2011 12:44:21 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Płoszyce do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:05 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Olszewka do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:43:43 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Obierwia do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:43:29 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Nasiadki do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:43:15 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Łodziska do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:30:35 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Łęg Starościński do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:30:02 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Łęg Przedmiejski do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:29:40 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Lelis do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:29:23 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Kurpiewskie do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:28:40 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Gnaty do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:28:25 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Gibałka do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:23:53 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Gąski do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:23:07 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Durlasy do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:22:48 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Długi Kąt do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:22:30 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Dąbrówka do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:22:15 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Białobiel do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:21:56 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Aleksandrowo do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 08:17:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
09.05.2011 22:53:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - ogłoszenie do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
09.05.2011 22:52:51 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu z artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
09.05.2011 22:50:47 Piotr Parzych Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
05.05.2011 22:49:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacjao wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobieli do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
05.05.2011 22:47:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
05.05.2011 15:36:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
05.05.2011 15:35:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
04.05.2011 14:22:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
04.05.2011 14:21:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
04.05.2011 12:11:21 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do artykułu Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
04.05.2011 12:10:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
04.05.2011 08:37:36 Piotr Parzych Dodany załącznik TREŚĆ UCHWAŁY do artykułu Uchwała Nr 155/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
04.05.2011 08:35:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 155/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
04.05.2011 08:22:33 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA WYK. BUDZETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTALU 2011 R. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec I kwartału 2011 roku
04.05.2011 08:19:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec I kwartału 2011 roku
19.04.2011 14:30:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - Wyjaśnienie zapytań. do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
19.04.2011 14:29:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
19.04.2011 10:21:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
15.04.2011 21:17:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Boisko Białobiel 2 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
15.04.2011 21:15:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi 2 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
13.04.2011 15:11:36 Piotr Parzych Edytowano artykuł Zawiadomienie
12.04.2011 15:24:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o przebiegu konsultacji
12.04.2011 15:24:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
12.04.2011 11:13:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania Boisko Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
12.04.2011 11:12:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania Boisko Białobiel do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
12.04.2011 07:51:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
12.04.2011 07:51:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana ogłoszenia Budowa boiska Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
08.04.2011 22:29:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
08.04.2011 22:28:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
08.04.2011 22:19:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
07.04.2011 16:10:12 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBOT - Lelis ul. Przemysłowa i Szkolna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:09:58 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane