<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
26.05.2011 15:02:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 maja 2011 r.
26.05.2011 14:09:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 maja 2011 r.
26.05.2011 09:15:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o udzielonej pomocy publicznej - akcyza (*.pdf) do artykułu INFORMACJA
26.05.2011 09:14:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o udzielonej pomocy publicznej - akcyza. do artykułu INFORMACJA
26.05.2011 09:12:00 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
26.05.2011 09:07:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
25.05.2011 22:30:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykonanie budżetu (*.pdf) do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis za 2010 rok
25.05.2011 22:29:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykonanie budżetu do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis za 2010 rok
25.05.2011 22:28:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis za 2010 rok
24.05.2011 10:04:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Karta zgłoszenia na ławnika sądowego. do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
24.05.2011 10:03:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
19.05.2011 12:32:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:32:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:1000 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:31:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Układ warstw rekultywacyjnych do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:30:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroje technologiczne warstw rekultywacyjnych składowiska w Gibałce dz. 153/2, 154/2 (z pomiarami) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:24:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 6 - zdjęcia terenu. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:15:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Decyzja - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:12:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Decyzja nr 8381/U/2/88 o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:09:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa dokumentacyjna składowiska odpadów w Gibałce, skala 1:500 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:08:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa ewidencyjna składowiska odpadów w Gibałce, skala 1:5000 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 12:06:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapa orientacyjna składowiska odpadów w Gibałce, gm. Lelis, skala 1:10000 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:57:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:56:29 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:56:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:55:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 u.p.z.p. (w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:55:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:54:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:54:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:54:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Wzór Formularza Oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:43:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:40:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:39:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis, pow. ostrołęcki. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:21:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
18.05.2011 12:58:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:58:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:20 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:05 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:56:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:16:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPI do artykułu Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:15:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:12:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
13.05.2011 15:02:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja 13.05.2011 do artykułu INFORMACJA
13.05.2011 15:01:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
10.05.2011 12:46:20 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szwendrowy Most do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:45:27 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szkwa do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:45:13 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szafarnia do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:52 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szafarczyska do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:35 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Siemnocha do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis