<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
08.06.2011 12:06:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Robert Jan Pianka
08.06.2011 12:03:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Jerzy Tercjak
08.06.2011 12:01:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Jerzy Dawid
08.06.2011 11:58:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Elżbieta Stachelek
08.06.2011 11:55:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Antoni Ciak
08.06.2011 11:45:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Krzysztof Murach
08.06.2011 11:41:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Stanisław Szczepanek
08.06.2011 11:34:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Janina Władysława Piątek
08.06.2011 11:31:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Mirosław Krukowski
08.06.2011 11:28:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Roman Łępicki
08.06.2011 09:18:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Pieńkosz Wanda
08.06.2011 09:16:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Wielczyk Urszula
08.06.2011 09:13:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Laska Urszula
08.06.2011 09:10:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Smilgin-Kamińska Sylwia Jadwiga
08.06.2011 09:06:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Marzena Tuszyńska Kubeł
08.06.2011 09:00:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Puławska Maria
08.06.2011 08:58:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Czerkas Ewa
08.06.2011 08:54:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Piersa Danuta
08.06.2011 08:51:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Bałon Celina
08.06.2011 08:47:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Sęk Barbara
08.06.2011 08:44:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Górska Anna
08.06.2011 08:40:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Ogniewska Anna
07.06.2011 15:14:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Przeradzki Andrzej
07.06.2011 15:09:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Gontarzewska Halina
07.06.2011 15:04:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Bogusława Parzych
07.06.2011 14:58:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Prusik Stefan
07.06.2011 14:52:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Subda Stanisław
07.06.2011 14:44:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zawiadomienia o wyborze oferty. do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
07.06.2011 14:43:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
01.06.2011 15:16:26 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ Budowa Orlik 2012 Zespół Szkół w Obierwi. do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:15:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Istotne postanowienia umowy do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:15:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:15:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:14:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:13:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:12:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:11:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiary robót (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:09:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Dokumentacja projektowa elektryczna (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:09:00 Piotr Parzych Usunięty załącznik Dokumentacja projektowa elektryczna z artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:08:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Dokumentacja projektowa elektryczna do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:07:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Dokumentacja projektowa budowlana (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:03:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja techniczna ORLIK Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 15:02:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja techniczna ORLIK Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 14:21:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
01.06.2011 14:15:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
30.05.2011 15:23:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA
30.05.2011 15:22:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
28.05.2011 08:39:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia (*.pdf) do artykułu WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
28.05.2011 08:39:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienia do artykułu WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
28.05.2011 08:38:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ