<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Data Redaktor Zmiana
07.04.2011 15:54:06 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - Białobiel ul. Spokojna, ul. Daliowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:53:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:53:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapy (obrazy spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:51:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (Dokumenty spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:49:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie oznakowania pionowego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:48:33 Piotr Parzych Dodany załącznik SST-04.04.01 - podbudowa z kruszywa naturalnego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:48:07 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT Białobiel. ul. Spokojna, ul. Daliowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:47:40 Piotr Parzych Dodany załącznik D_050311_Recykling_frezowanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:47:19 Piotr Parzych Dodany załącznik BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:46:37 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250609W BIAŁOBIEL - ANTONIE (UL. SPOKOJNA) ORAZ ULICY DALIOWEJ I POLNEJ W BIAŁOBIELI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:42:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SST BIAOBIEL - SOSNOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:41:03 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY ul. Sosnowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:38:56 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT - Białobiel ul. Sosnowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:35:56 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ przebudowa dróg na terenie gminy Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:32:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.04.2011 13:22:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2010 rok do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:21:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za 2010 rok do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:21:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelis na dzień 31 grudnia 2010 roku do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:20:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2010 rok do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:19:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
28.03.2011 18:29:34 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko do siatkówki do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:29:25 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko do ręcznej do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:29:13 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko do koszykówki do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:29:04 Piotr Parzych Dodany załącznik biosko do tenisa do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:28:55 Piotr Parzych Dodany załącznik bieżnia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:28:26 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko i chodnik do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:28:07 Piotr Parzych Dodany załącznik ławki do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:27:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Schemat boiska wielofunkcyjnego do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:27:11 Piotr Parzych Dodany załącznik ogrodzenie - łapacz do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:26:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogrodzenie do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:26:08 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:25:12 Piotr Parzych Dodany załącznik zagospodarowanie do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:24:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Zagospodarowanie do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:23:42 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:21:17 Piotr Parzych Dodany załącznik CIĄG DALSZY SPECYFIKACJI (pliki spakowane *.zip) do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:18:59 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM CHODNIKÓW Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:17:57 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:16:46 Piotr Parzych Dodany załącznik NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:14:00 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:13:04 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONIARSKICH do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:12:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:11:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:00:36 Piotr Parzych Dodany załącznik 1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:00:26 Piotr Parzych Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:58:48 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:56:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Zakładki poszczególnych działów projektu (spakowane *.zip) do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:52:50 Piotr Parzych Dodany załącznik WYMAGANIA OGÓLNE do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:50:57 Piotr Parzych Usunięty załącznik WYMAGANIA OGÓLNE z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:50:19 Piotr Parzych Dodany załącznik OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 17:49:51 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony