<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
30.08.2010 14:21:54 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.08.2010 09:04:52 Dodany załącznik PRZEDMIARY - UZUPEŁNIENIW ZGODNIE Z ODPOW. NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
26.08.2010 15:14:38 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
26.08.2010 11:26:50 Dodany załącznik ZAŁ. NR 9 DO SIWZ - MAPA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:23:58 Dodany załącznik ZAŁ. NR 8 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:18:42 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:18:04 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
26.08.2010 11:11:41 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.08.2010 12:19:46 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
25.08.2010 12:18:35 Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
23.08.2010 10:57:12 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:56:47 Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:56:38 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:56:19 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:54:28 Usunięto artykuł ZBN.7331-1/24/09/2010 z kategorii Ogłoszenia Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
23.08.2010 10:52:30 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.08.2010 13:25:10 Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.08.2010 13:24:28 Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
20.08.2010 11:14:25 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 15:59:35 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 12:21:08 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZUUE do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 12:19:53 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
17.08.2010 10:49:04 Dodany załącznik brakująca strona 3 przedmiaru Wegr. P3 do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
17.08.2010 10:47:30 Usunięty załącznik brak. strona 3 przedmiaru P3 węgr. z artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
17.08.2010 09:25:59 Dodany załącznik brak. strona 3 przedmiaru P3 węgr. do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
13.08.2010 14:57:11 Dodany załącznik SPECYFIKACJE TECHN. WEGR. do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
12.08.2010 13:56:34 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr Os.521.2011
12.08.2010 12:40:34 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Zespołu Szkół w Gwizdałach. do artykułu Uchwała Intencyjna Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 Lutego 2012 r.
12.08.2010 12:40:12 Dodany nowy artykuł Uchwała Intencyjna Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 Lutego 2012 r.
12.08.2010 11:12:54 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Zespołu Szkół w Ostrówku. do artykułu Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 11:11:52 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 11:08:26 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie do artykułu Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 11:04:46 Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 11:04:03 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 10:34:58 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 10:34:47 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 10:17:53 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 10:17:41 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
12.08.2010 10:16:26 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
12.08.2010 10:16:21 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11.08.2010 15:48:52 Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe dyr S.P. nr 1 w Łochowie z artykułu Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
11.08.2010 15:48:45 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr S.P. nr 1 w Łochowie do artykułu Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
11.08.2010 15:48:40 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr S.P. nr 1 w Łochowie do artykułu Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
11.08.2010 15:44:28 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
11.08.2010 14:55:07 Dodany załącznik ZAŁ. NR 12 DO SIWZ - PRZEDM. WEGR... do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
11.08.2010 14:43:47 Dodany załącznik WAR. GRUNT. WODNE-WĘGR c.d. do artykułu Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2012 r.
11.08.2010 09:58:41 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. S.P. w Ogrodnikach do artykułu Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
11.08.2010 09:57:07 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
11.08.2010 09:53:57 Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe dyr. MiGOK w Łochowie. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011R
11.08.2010 09:52:04 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011R