<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
12.07.2011 13:26:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Koszt oferowany Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:25:09 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:24:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:24:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Strona tytułowa Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:23:47 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Szwendrowy Most (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:22:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan normalny Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:21:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:20:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robot Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:20:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Koszt ofertowy Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:19:44 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:19:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:18:12 Piotr Parzych Dodany załącznik strona tytulowa - Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:17:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Dąbrówka (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:15:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroj normalny Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:14:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robot Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:13:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:12:26 Piotr Parzych Dodany załącznik koszt. ofertowy Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:12:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:11:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Strona tytulowa Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:08:21 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY Białobiel - Łęg do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:07:52 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Białobiel - Łęg (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 12:59:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - remont nawierzchni dróg. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 12:57:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść ogłoszenia (pełna) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 12:51:39 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 12:47:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.07.2011 10:33:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:27:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:22:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:18:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:17:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:13:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:12:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:07:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011. do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:06:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:06:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów/wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:05:32 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:05:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:04:44 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:51:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:39:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:38:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:34:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
06.07.2011 15:04:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
06.07.2011 15:02:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
05.07.2011 14:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik do artykułu Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:29:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:23:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:19:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:19:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 12:20:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r. (*.pdf) do artykułu Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.