<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
19.05.2011 11:43:12 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:40:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:39:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis, pow. ostrołęcki. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
19.05.2011 11:21:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
18.05.2011 12:58:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:58:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:20 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:57:05 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:56:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:16:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPI do artykułu Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:15:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
18.05.2011 12:12:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
13.05.2011 15:02:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja 13.05.2011 do artykułu INFORMACJA
13.05.2011 15:01:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
10.05.2011 12:46:20 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szwendrowy Most do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:45:27 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szkwa do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:45:13 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szafarnia do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:52 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Szafarczyska do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:35 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Siemnocha do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:21 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Płoszyce do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:44:05 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Olszewka do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:43:43 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Obierwia do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:43:29 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Nasiadki do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:43:15 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Łodziska do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:30:35 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Łęg Starościński do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:30:02 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Łęg Przedmiejski do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:29:40 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Lelis do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:29:23 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Kurpiewskie do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:28:40 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Gnaty do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:28:25 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Gibałka do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:23:53 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Gąski do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:23:07 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Durlasy do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:22:48 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Długi Kąt do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:22:30 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Dąbrówka do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:22:15 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Białobiel do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 12:21:56 Piotr Parzych Dodany załącznik MAPA - Aleksandrowo do artykułu Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis
10.05.2011 08:17:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
09.05.2011 22:53:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - ogłoszenie do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
09.05.2011 22:52:51 Piotr Parzych Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu z artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
09.05.2011 22:50:47 Piotr Parzych Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
05.05.2011 22:49:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacjao wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobieli do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
05.05.2011 22:47:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU
05.05.2011 15:36:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu do artykułu Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
05.05.2011 15:35:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.
04.05.2011 14:22:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
04.05.2011 14:21:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
04.05.2011 12:11:21 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do artykułu Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
04.05.2011 12:10:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze wykonawcy