<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
25.08.2011 12:14:16 Piotr Parzych Dodany załącznik DOCHODY do artykułu Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:07:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 11:57:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 11:56:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 11:49:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 09:24:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
25.08.2011 09:23:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
24.08.2011 08:03:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. do artykułu INFORMACJA
24.08.2011 08:00:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
22.08.2011 15:42:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
22.08.2011 15:41:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
11.08.2011 16:00:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.08.2011 16:00:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść ogłoszenia. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
11.08.2011 15:58:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.08.2011 10:37:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Harmonogram planowanych przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:36:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do UCHWAŁY Nr IX/53/2011 do artykułu Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:35:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:32:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Harmonogram planowanych przedsięwzięć. do artykułu Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:31:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do UCHWAŁY Nr IX/52/2011 do artykułu Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:28:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:24:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Harmonogram planowanych przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:24:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do UCHWAŁY Nr IX/51/2011 do artykułu Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:16:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:11:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do uchwały Nr IX/50/2011 - Statut OPS do artykułu Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.08.2011 10:08:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
01.08.2011 15:26:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót - Białobiel do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:26:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót – Nasiadki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:23:42 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT BUDOWLANY - BIAŁOBIEL do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:20:22 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT TECHNICZNY - NASIADKI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:17:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BIAŁOBIEL do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:16:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NASIADKI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:13:57 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:09:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść ogłoszenia - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
01.08.2011 15:03:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
29.07.2011 14:45:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zawiadomienia. do artykułu ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA.
29.07.2011 14:44:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA.
29.07.2011 09:14:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec II kwartału 2011 roku do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec II kwartału 2011 roku
29.07.2011 09:12:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec II kwartału 2011 roku
19.07.2011 15:35:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
12.07.2011 13:37:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:37:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan. sytuacyjny Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:36:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan normalny Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:36:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:35:14 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:35:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:34:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Strona tytulowa Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:34:09 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Obierwia (pliki spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:32:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robot Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:32:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.07.2011 13:26:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan normalny Szwendrowy Most do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane