<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
26.09.2011 13:59:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.
23.09.2011 12:27:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za I półrocze 2011 r. do artykułu Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.
23.09.2011 12:26:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za I półrocze 2011 r. do artykułu Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.
23.09.2011 12:25:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r. do artykułu Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.
23.09.2011 12:25:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Lelis za I półrocze 2011 r. do artykułu Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.
23.09.2011 12:19:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.
23.09.2011 12:15:47 Piotr Parzych Dodany załącznik WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH do artykułu Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 12:14:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 12:12:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 12:09:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 12:06:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:24:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:24:01 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:23:44 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:23:27 Piotr Parzych Dodany załącznik DOCHODY do artykułu Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:19:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:08:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:08:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 10:01:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
23.09.2011 09:56:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r.
16.09.2011 17:06:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 września 2011 r.
09.09.2011 15:21:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Powolywanie Komisji Obwodowych do artykułu INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 września 2011r.
09.09.2011 14:34:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść informacji wraz z załącznikiem. do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
09.09.2011 14:32:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
09.09.2011 14:10:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 września 2011r.
07.09.2011 13:01:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Obwieszczenie z dnia 1.09.2011 r. do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
07.09.2011 13:00:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 września 2011r.
31.08.2011 13:33:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść informacji do artykułu INFORMACJA
31.08.2011 13:32:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
30.08.2011 14:45:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. do artykułu KOMUNIKAT
30.08.2011 14:44:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Zawiadomienie o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. do artykułu KOMUNIKAT
30.08.2011 14:42:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Podstawowe zasady dokonywania uboju zwierząt na użytek własny. do artykułu KOMUNIKAT
30.08.2011 14:38:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. do artykułu KOMUNIKAT
30.08.2011 14:37:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT
26.08.2011 10:52:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
26.08.2011 10:51:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
25.08.2011 13:02:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 sierpnia 2011r.
25.08.2011 13:01:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:59:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:58:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:38:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:32:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:27:05 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OBIEWIA do artykułu Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:25:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:22:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:18:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:15:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:15:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:14:55 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.
25.08.2011 12:14:32 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 10 sierpnia 2011r.