<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
16.03.2011 12:29:31 Piotr Parzych Edytowano artykuł Czesław Bednarczyk
16.03.2011 12:29:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Roman Łępicki
16.03.2011 12:28:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Robert Antoni Majewski
16.03.2011 12:26:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Czesław Bednarczyk
16.03.2011 12:26:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Krzysztof Mróz
16.03.2011 12:26:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Jerzy Dawid
16.03.2011 12:25:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Mirosław Krukowski
16.03.2011 12:25:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Dariusz Józef Mróz
16.03.2011 12:25:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Stanisław Szczepanek
16.03.2011 12:24:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Elżbieta Stachelek
16.03.2011 12:24:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Antoni Ciak
16.03.2011 12:24:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Jerzy Tercjak
16.03.2011 12:23:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Janina Władysława Piątek
16.03.2011 12:22:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Krzysztof Murach
16.03.2011 12:22:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Robert Jan Pianka
16.03.2011 12:17:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Subda Stanisław
16.03.2011 12:16:29 Piotr Parzych Usunięto artykuł Stanisław Subda z kategorii Oświadczenia 2011
16.03.2011 11:13:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Jan Mrozek
16.03.2011 11:12:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Jan Mrozek
16.03.2011 10:49:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu
16.03.2011 10:47:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
16.03.2011 10:29:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Informacja o wyborze oferty
16.03.2011 10:24:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze oferty
14.03.2011 16:41:40 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ mieszanka żwirowa 2011 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14.03.2011 16:37:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
08.03.2011 13:42:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:38:39 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:37:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:34:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:31:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Lelis na lata 2011-2016 do artykułu Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:29:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:27:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:22:13 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:15:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:11:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 13:09:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:54:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:50:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:46:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:45:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:45:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:44:53 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:44:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu dochodów do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:44:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu dochodów do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:31:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:23:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:23:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:22:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:17:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
03.03.2011 10:00:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A