<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
24.01.2012 12:19:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest w Gminie Lelis do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032
24.01.2012 12:17:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032
23.01.2012 11:59:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwala Nr Os.22.2012 do artykułu Uchwała Nr Os.22.2012
23.01.2012 11:57:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.22.2012
23.01.2012 11:53:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała Nr Os.21.2012 do artykułu Uchwała Nr Os.21.2012
23.01.2012 11:51:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.21.2012
13.01.2012 14:47:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
13.01.2012 14:46:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek o wpis do rejestru dzilalnosci gospodarczej do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
13.01.2012 14:43:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
11.01.2012 12:48:07 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwały Kadencji VI
11.01.2012 09:26:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:22:47 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:22:16 Piotr Parzych Usunięty załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 z artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:21:59 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:21:34 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 – 2015 do artykułu Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:19:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:15:04 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:14:55 Piotr Parzych Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:11:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:08:05 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLNU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:06:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:05:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:05:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:05:11 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:04:52 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 09:04:33 Piotr Parzych Dodany załącznik DOCHODY do artykułu Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:57:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:46:51 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa z artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:46:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:46:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:45:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:45:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:43:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:36:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:32:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:32:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:31:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:31:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:30:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:30:26 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 – POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:30:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 - ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:29:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:29:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012 – POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:28:41 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012 – ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:28:24 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:01:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 15:35:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
10.01.2012 13:41:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 13:40:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 13:39:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.