<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
15.04.2011 21:17:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Boisko Białobiel 2 do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
15.04.2011 21:15:54 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi 2 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
13.04.2011 15:11:36 Piotr Parzych Edytowano artykuł Zawiadomienie
12.04.2011 15:24:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o przebiegu konsultacji
12.04.2011 15:24:09 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu konsultacji
12.04.2011 11:13:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania Boisko Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
12.04.2011 11:12:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania Boisko Białobiel do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
12.04.2011 07:51:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
12.04.2011 07:51:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana ogłoszenia Budowa boiska Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
08.04.2011 22:29:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
08.04.2011 22:28:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
08.04.2011 22:19:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011
07.04.2011 16:10:12 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBOT - Lelis ul. Przemysłowa i Szkolna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:09:58 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:09:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:09:01 Piotr Parzych Dodany załącznik SST Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa (dokumenty spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:08:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Rysunki Lelis ul. Szkolna i Przemysłowa (dokumenty spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:06:00 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:05:40 Piotr Parzych Dodany załącznik D_050311_Recykling_frezowanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:05:21 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:05:00 Piotr Parzych Dodany załącznik STR. TYTUŁOWA PB do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:01:07 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY Łęg Starościński kol. Mała Wioska do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 16:00:27 Piotr Parzych Dodany załącznik SST LELIS - MAŁA WIOSKA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:59:57 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT Łęg Starościński kol. Mała Wioska do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:57:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy ul. Złota do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:56:54 Piotr Parzych Dodany załącznik SSTLELIS - ZŁOTA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:56:15 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT Lelis ul. Złota do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:54:06 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY - Białobiel ul. Spokojna, ul. Daliowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:53:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:53:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Mapy (obrazy spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:51:16 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (Dokumenty spakowane *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:49:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie oznakowania pionowego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:48:33 Piotr Parzych Dodany załącznik SST-04.04.01 - podbudowa z kruszywa naturalnego do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:48:07 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT Białobiel. ul. Spokojna, ul. Daliowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:47:40 Piotr Parzych Dodany załącznik D_050311_Recykling_frezowanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:47:19 Piotr Parzych Dodany załącznik BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:46:37 Piotr Parzych Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250609W BIAŁOBIEL - ANTONIE (UL. SPOKOJNA) ORAZ ULICY DALIOWEJ I POLNEJ W BIAŁOBIELI do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:42:36 Piotr Parzych Dodany załącznik SST BIAOBIEL - SOSNOWA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:41:03 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY ul. Sosnowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:38:56 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT - Białobiel ul. Sosnowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:35:56 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ przebudowa dróg na terenie gminy Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
07.04.2011 15:32:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
06.04.2011 13:22:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2010 rok do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:21:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za 2010 rok do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:21:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelis na dzień 31 grudnia 2010 roku do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:20:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2010 rok do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
06.04.2011 13:19:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.
28.03.2011 18:29:34 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko do siatkówki do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:29:25 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko do ręcznej do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 18:29:13 Piotr Parzych Dodany załącznik boisko do koszykówki do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony