<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
04.11.2010 11:13:27 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
04.11.2010 11:11:39 Edytowano artykuł
04.11.2010 11:09:52 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Lelis
04.11.2010 10:55:41 Edytowano artykuł
04.11.2010 10:52:34 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
03.11.2010 12:56:23 Edytowano artykuł Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
03.11.2010 12:54:42 Dodany załącznik dot. list kandydatów na radnych. do artykułu Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
03.11.2010 12:52:56 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
03.11.2010 10:04:44 Dodany załącznik ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY do artykułu Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
29.10.2010 13:10:39 Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
29.10.2010 13:09:16 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do artykułu Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
29.10.2010 13:08:50 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012 r.
29.10.2010 13:08:15 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJK. OFERTY do artykułu
29.10.2010 13:04:34 Dodany nowy artykuł
27.10.2010 11:05:10 Dodany załącznik do artykułu
27.10.2010 11:04:30 Dodany nowy artykuł
27.10.2010 09:26:18 Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
26.10.2010 11:43:01 Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Lelis
20.10.2010 11:33:05 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
20.10.2010 11:32:43 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
20.10.2010 10:43:33 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
20.10.2010 10:43:17 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
20.10.2010 10:41:35 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu na dz. nr 934/6 Ostrówek - pod garaż z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
20.10.2010 10:29:45 Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
20.10.2010 10:29:26 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
20.10.2010 10:24:47 Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
20.10.2010 10:22:01 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
20.10.2010 10:20:07 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dz. nr 602/47 z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
20.10.2010 10:20:00 Usunięto artykuł ogłoszenie o przetargu na sprzedaży gruntu pod garaże Ostrówek z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
18.10.2010 10:54:46 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
18.10.2010 10:54:32 Usunięto artykuł informacja o wyniku przetargu dz. nr 4322/40 Łochów ( pod garaż ) z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
18.10.2010 10:54:25 Usunięto artykuł Informacja o wyniku przetargu dz. nr 4322/41 - Łochów ( pod garaż ) z kategorii Sprzedaż, najem, dzierżawa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
18.10.2010 10:43:31 Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
18.10.2010 10:43:13 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
14.10.2010 14:44:39 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
14.10.2010 14:43:21 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
13.10.2010 12:11:07 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
13.10.2010 12:09:36 Edytowano artykuł Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
13.10.2010 12:05:10 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
13.10.2010 10:06:26 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.10.2010 09:47:12 Usunięto artykuł Obwieszczenie z 23.10.2010r. dot. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH z kategorii Obwieszczenia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
12.10.2010 14:23:29 Dodany załącznik Wybory samorządowe 2010r. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
12.10.2010 14:22:39 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
12.10.2010 10:53:33 Edytowano artykuł Uchwała Nr Os.172.2012
12.10.2010 10:53:09 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.172.2012
07.10.2010 13:32:54 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012 r.
07.10.2010 13:05:45 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
07.10.2010 12:55:34 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
07.10.2010 10:54:37 Dodany załącznik Przewodniczącego Rady do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
07.10.2010 10:53:55 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH