<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
28.03.2012 13:11:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty rozbiórkowe do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:10:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny zjazdów do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:10:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:06:17 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:05:45 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:04:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty elektryczne przed GOK-O i OSP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:03:27 Piotr Parzych Usunięty załącznik Roboty elektryczne przed GOK-O i OSP Lelis z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:02:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty elektryczne przed GOK-O i OSP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:02:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty budowlane przed GOK-O i OSP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:00:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty elektryczne przed UG Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 13:00:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty budowlane przed UG Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:58:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty elektryczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:57:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty budowlane - skwer do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:56:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Roboty budowlane - plac zabaw do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:55:19 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:53:44 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:52:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
28.03.2012 12:45:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
27.03.2012 16:45:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
27.03.2012 16:44:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
23.03.2012 15:10:34 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
23.03.2012 15:10:07 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
23.03.2012 15:06:50 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
23.03.2012 15:06:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
21.03.2012 10:49:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Podatek od środków transportowych. do artykułu INFORMACJA
21.03.2012 10:48:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
21.03.2012 10:41:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. do artykułu INFORMACJA
21.03.2012 10:40:16 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
14.03.2012 16:50:37 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:50:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Szwendrowy Most - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:48:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Obierwia - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:47:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Dąbrówka - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:46:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Białobiel – Łęg Przedmiejski - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:42:38 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:26:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Siemnocha - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:25:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Łęg Przedmiejski - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:23:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Gąski - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:18:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Długi Kąt - dokumentacja (*.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:14:08 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.03.2012 16:12:53 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.03.2012 16:42:39 Piotr Parzych Dodany załącznik OPS Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:42:23 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Dąbrówka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:42:08 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Białobiel do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:41:47 Piotr Parzych Dodany załącznik ZASiP w Lelisie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:41:32 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Olszewka do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:41:13 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Nasiadki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZS Obierwia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:38 Piotr Parzych Dodany załącznik GBP Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:26 Piotr Parzych Dodany załącznik SP Łęg Starościński do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
12.03.2012 16:40:13 Piotr Parzych Dodany załącznik GOK-O Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi