<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
07.07.2011 10:05:04 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 10:04:44 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:51:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:39:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:38:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
07.07.2011 09:34:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
06.07.2011 15:04:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
06.07.2011 15:02:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
05.07.2011 14:35:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik do artykułu Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:29:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:23:50 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:19:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 14:19:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r.
05.07.2011 12:20:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r. (*.pdf) do artykułu Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 12:19:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r. do artykułu Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 12:15:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 12:11:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 12:06:27 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała Intencyjna Nr VII/34/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 12:05:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Intencyjna Nr VII/34/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 12:00:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 11:59:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 11:57:26 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 11:53:38 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK - Program współpracy z org. pozarządowymi na lata 2011-2015 do artykułu UCHWAŁA Nr VII/32/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 11:51:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr VII/32/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 28 kwietnia 2011r.
05.07.2011 08:20:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Wybór oferty-GOK-O - treść zawiadomienia (*.pdf) do artykułu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
05.07.2011 08:17:31 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
05.07.2011 08:16:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
27.06.2011 08:49:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Lista osób do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
24.06.2011 12:50:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść informacji (*.pdf) do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24.06.2011 12:48:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
16.06.2011 15:24:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Tabela elementów scalonych do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:23:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie robocizny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:23:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie sprzętu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:23:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:22:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Umowa - projekt. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:21:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Zestawienie materiałów do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:21:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:19:53 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 15:18:28 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 14:37:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.06.2011 11:59:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
16.06.2011 11:59:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja (*.pdf) do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
16.06.2011 11:57:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
16.06.2011 09:38:35 Piotr Parzych Dodany załącznik Zaświadczenie lekarskie do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
16.06.2011 09:38:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie nr 3 do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
16.06.2011 09:38:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie nr 2 do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
16.06.2011 09:37:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie nr 1 do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
16.06.2011 09:37:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Karta zgłoszenia do artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
16.06.2011 09:37:10 Piotr Parzych Usunięty załącznik Karta zgłoszenia na ławnika sądowego. z artykułu INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW
11.06.2011 20:02:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 Do uchwały nr VIII/39/2011. Wykaz przedsięwzięć do WPI. do artykułu Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 31 maja 2011r.