<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Data Redaktor Zmiana
11.01.2012 08:46:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:45:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:45:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:43:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:36:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:32:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:32:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:31:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:31:27 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:30:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:30:26 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 – POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:30:02 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 - ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:29:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:29:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012 – POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:28:41 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012 – ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:28:24 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
11.01.2012 08:01:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 15:35:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
10.01.2012 13:41:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 13:40:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 13:39:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 13:39:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do artykułu Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
10.01.2012 12:43:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011r.
09.01.2012 10:59:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dane teleadresowe
09.01.2012 10:58:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz E 2011 r do artykułu Karty typu E - Rok 2011
09.01.2012 10:58:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Karty typu E - Rok 2011 do artykułu Karty typu E - Rok 2011
09.01.2012 10:57:40 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Karty typu E - Rok 2011
09.01.2012 10:56:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz B 2011 r do artykułu Karty typu B - Rok 2011
09.01.2012 10:55:46 Piotr Parzych Dodany załącznik Kaarty typu B - Rok 2011 do artykułu Karty typu B - Rok 2011
09.01.2012 10:55:21 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Karty typu B - Rok 2011
09.01.2012 10:54:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz A 2011 r do artykułu Karty typu A - Rok 2011
09.01.2012 10:53:18 Piotr Parzych Dodany załącznik KAarty typu A - Rok 2011 do artykułu Karty typu A - Rok 2011
09.01.2012 10:52:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Karty typu A - Rok 2011
09.01.2012 10:42:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
09.01.2012 08:20:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
09.01.2012 08:01:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik - OGŁOSZENIE do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 stycznia 2012 r.
09.01.2012 08:00:34 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 2/2012 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 stycznia 2012 r.
09.01.2012 07:59:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 stycznia 2012 r.
30.12.2011 12:22:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Lista osób do artykułu INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
30.12.2011 12:22:01 Piotr Parzych Dodany załącznik Zaświadczenie lekarskie do artykułu INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
30.12.2011 12:21:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie kandydata do artykułu INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
30.12.2011 12:21:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie kandydata do artykułu INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
30.12.2011 12:21:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie kandydata do artykułu INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
30.12.2011 12:21:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Karta zgłoszenia do artykułu INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
30.12.2011 12:18:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE
27.12.2011 10:47:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
15.12.2011 15:17:59 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
15.12.2011 15:16:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
13.12.2011 10:06:51 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała Nr Os.521.2011
13.12.2011 10:06:22 Piotr Parzych Edytowano artykuł Uchwała Nr Os.520.2011