<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Data Redaktor Zmiana
08.03.2011 12:45:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:45:15 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:44:53 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:44:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu dochodów do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:44:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu dochodów do artykułu Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:31:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:23:23 Piotr Parzych Dodany załącznik Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2016 Gminy Lelis do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:23:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:22:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
08.03.2011 12:17:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
03.03.2011 10:00:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł I N F O R M A C J A
28.02.2011 16:55:56 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
25.02.2011 15:22:53 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIENIONE - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
25.02.2011 15:20:37 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIENIONY opis tech - ŁĘG do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
25.02.2011 15:19:56 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBOT do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
25.02.2011 15:19:21 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIENIONY KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
25.02.2011 15:18:30 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIENIONE PRZEKROJE NORMALNE do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
25.02.2011 15:16:07 Piotr Parzych Dodany załącznik WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do artykułu WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
25.02.2011 15:12:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
17.02.2011 20:40:26 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:35:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:31:37 Piotr Parzych Dodany załącznik DECYZJA Nr 807/2010 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:27:59 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (36 dokumentów spakowanych *.zip) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:25:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:24:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Ośw uliczne - Łęg Siedliska - przedmiar do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:24:03 Piotr Parzych Dodany załącznik koszt. ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:23:38 Piotr Parzych Dodany załącznik DOKUMENT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:18:33 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEPUST 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:18:08 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEPUST 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:16:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEKROJE NORMALNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:14:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroj normalny - schemat malowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:13:53 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:12:48 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:11:46 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:10:46 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:09:55 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:08:44 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:07:30 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:06:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:04:46 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:03:32 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:01:49 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:01:07 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:00:18 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:59:37 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:58:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN SYT. - ARK 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:57:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan orientacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:37:46 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN SYTUACYJNY - ARK1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:51:29 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:50:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane