<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
13.06.2012 12:27:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.172.2012
04.06.2012 16:17:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
01.06.2012 15:39:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
01.06.2012 15:38:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
29.05.2012 15:28:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011 do artykułu Subda Stanisław
29.05.2012 15:21:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2011. do artykułu Jan Mrozek
22.05.2012 09:28:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
22.05.2012 09:26:57 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
18.05.2012 10:21:16 Piotr Parzych Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE z kategorii Ogłoszenia i komunikaty
18.05.2012 10:21:12 Piotr Parzych Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE z kategorii Ogłoszenia i komunikaty
18.05.2012 08:49:10 Piotr Parzych Dodany załącznik PLB140005 Doliny Omulwi i Płodownicy do artykułu
18.05.2012 08:48:29 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
18.05.2012 08:47:33 Piotr Parzych Dodany załącznik PLB140014 Dolina Dolnej Narwi do artykułu
18.05.2012 08:46:39 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł
16.05.2012 22:37:08 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.05.2012 22:32:07 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.05.2012 22:30:50 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.05.2012 22:29:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
09.05.2012 08:46:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek do artykułu INFORMACJA
09.05.2012 08:45:55 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wniosek z artykułu INFORMACJA
09.05.2012 08:44:10 Piotr Parzych Dodany załącznik Wniosek do artykułu INFORMACJA
09.05.2012 08:22:06 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA
08.05.2012 11:57:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
08.05.2012 11:57:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
08.05.2012 11:57:01 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
08.05.2012 08:51:43 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE ROZTRZYGNIĘCIA do artykułu Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:50:31 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:47:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:38:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:34:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:34:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:34:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:33:39 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:33:20 Piotr Parzych Dodany załącznik WYDATKI do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:33:04 Piotr Parzych Dodany załącznik DOCHODY do artykułu Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 08:27:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 14:46:45 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 14:46:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 14:41:05 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2012 r.
07.05.2012 10:22:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
07.05.2012 10:20:19 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
29.04.2012 18:17:42 Piotr Parzych Edytowano artykuł
29.04.2012 18:17:18 Piotr Parzych Edytowano artykuł
29.04.2012 18:14:45 Piotr Parzych Edytowano artykuł
28.04.2012 12:01:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Odpowiedz_na_zapytania 2 do artykułu WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.
26.04.2012 15:40:08 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU
26.04.2012 15:40:01 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU
26.04.2012 15:39:35 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU
26.04.2012 15:38:09 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R.
26.04.2012 15:37:44 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R. do artykułu INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R.