<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
13.12.2011 09:45:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 14 listopada 2011 r.
13.12.2011 09:44:09 Piotr Parzych Dodany załącznik PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PROJEKT BUDŻETU GMINY do artykułu Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 14 listopada 2011 r.
13.12.2011 09:41:27 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 14 listopada 2011 r.
21.11.2011 15:37:48 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:37:19 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:36:48 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:36:18 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:35:52 Piotr Parzych Usunięty załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO z artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:35:23 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:35:02 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:34:47 Piotr Parzych Dodany załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY do artykułu Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:31:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:24:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:18:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:14:43 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:11:28 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:06:14 Piotr Parzych Dodany załącznik PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY LELIS NA LATA 2012 - 2032 do artykułu Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
21.11.2011 15:04:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:48:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:48:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:48:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:48:13 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2A do artykułu Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:47:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:47:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:45:25 Piotr Parzych Z kategorii Uchwały 2010 do kategorii Uchwały 2011 został przeniesiony artykuł Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:44:45 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:39:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:39:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:37:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:37:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
18.11.2011 12:36:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r.
28.10.2011 15:16:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.10.2011 15:15:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
26.10.2011 15:53:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec III kwartału 2011r.
26.10.2011 15:52:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec III kwartału 2011r.
25.10.2011 15:23:33 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Pytania i odpowiedzi do przetargu
19.10.2011 16:12:15 Piotr Parzych Dodany załącznik PEŁNOMOCNICTWO do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:12:03 Piotr Parzych Dodany załącznik WYKAZ OBIEKTÓW do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:11:30 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:10:59 Piotr Parzych Dodany załącznik UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:10:42 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:10:12 Piotr Parzych Dodany załącznik OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:09:36 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ CENOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:09:19 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:09:01 Piotr Parzych Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:08:04 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:06:49 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:05:56 Piotr Parzych Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
19.10.2011 16:04:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
10.10.2011 14:11:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Uchwała NR 413/O/2011 do artykułu Uchwała NR 413/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2011 roku.