<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Data Redaktor Zmiana
17.02.2011 20:18:33 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEPUST 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:18:08 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEPUST 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:16:38 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEKROJE NORMALNE do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:14:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Przekroj normalny - schemat malowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:13:53 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:12:48 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:11:46 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:10:46 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:09:55 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:08:44 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:07:30 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:06:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:04:46 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:03:32 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:01:49 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:01:07 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 20:00:18 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:59:37 Piotr Parzych Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:58:00 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN SYT. - ARK 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:57:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan orientacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 19:37:46 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN SYTUACYJNY - ARK1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:51:29 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:50:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:50:27 Piotr Parzych Dodany załącznik koszt. ofert. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:42:43 Piotr Parzych Dodany załącznik zest. oznakow do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:42:21 Piotr Parzych Dodany załącznik opiss tech SOR - ŁĘG do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:42:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Karta informacyjna przedsięwzięcia NATURA 2000 Łeg Przedmiejski do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:41:41 Piotr Parzych Dodany załącznik BIOZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:41:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis tech - ŁĘG do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 18:40:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie Projektanta do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 17:49:02 Piotr Parzych Dodany załącznik STR. TYTUŁOWA SOR do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 17:47:04 Piotr Parzych Dodany załącznik STR. TYTUŁOWA PB do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
17.02.2011 17:42:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
16.02.2011 10:33:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec IV kwartału 2010 roku
02.02.2011 13:33:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr 38/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
02.02.2011 13:32:11 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 38/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
02.02.2011 13:26:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr 39/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
02.02.2011 13:24:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 39/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
02.02.2011 12:37:02 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe
02.02.2011 12:32:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Finanse
02.02.2011 12:29:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zamówienia publiczne
02.02.2011 12:26:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
02.02.2011 12:21:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis schematu technologicznego do artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:21:06 Piotr Parzych Dodany załącznik Schemat technologiczny - raport Lelis do artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:20:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny - raport Lelis do artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:19:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan sytuacyjny - raport Lelis do artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:18:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Raport oddzialywania na srodowisko Lelis do artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:17:31 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz E do artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:10:18 Piotr Parzych Usunięty załącznik Opis schematu technologicznego - raport Lelis z artykułu Karty typu E - Rok 2010
02.02.2011 12:10:16 Piotr Parzych Usunięty załącznik Schemat_technologiczny_-_raport_Lelis z artykułu Karty typu E - Rok 2010