<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
28.03.2011 17:02:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Huśtawka Ważka "Motyl" - siedziska gumowe, plastikowe do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:59:30 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis techniczny zabawek – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:55:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie art.24 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:54:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie w sprawie uprawnień do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:53:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:51:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:50:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:48:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie art. 22 do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:48:11 Piotr Parzych Dodany załącznik Do SIWZ UMOWA do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:45:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:44:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:43:17 Piotr Parzych Dodany załącznik SIWZ Boisko Białobiel do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:40:12 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - BOISKO BIAŁOBIEL do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:39:42 Piotr Parzych Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BOISKO NASIADKI z artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:39:02 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BOISKO NASIADKI do artykułu Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:37:12 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony
28.03.2011 16:04:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
28.03.2011 16:02:49 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
22.03.2011 09:00:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
22.03.2011 09:00:13 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa z artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
22.03.2011 08:59:21 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
22.03.2011 08:59:05 Piotr Parzych Usunięty załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa z artykułu Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r.
21.03.2011 08:52:55 Piotr Parzych Edytowano artykuł O G Ł O S Z E N I E
21.03.2011 08:47:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Program współpracy z org. pozarządowymi na lata 2011-2015 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
21.03.2011 08:46:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
21.03.2011 08:45:42 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.
21.03.2011 08:38:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu O G Ł O S Z E N I E
21.03.2011 08:35:59 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł O G Ł O S Z E N I E
16.03.2011 13:32:05 Piotr Parzych Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
16.03.2011 12:52:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Robert Jan Pianka
16.03.2011 12:51:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Krzysztof Murach
16.03.2011 12:51:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Janina Władysława Piątek
16.03.2011 12:49:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Jerzy Tercjak
16.03.2011 12:48:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Antoni Ciak
16.03.2011 12:47:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Elżbieta Stachelek
16.03.2011 12:46:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Stanisław Szczepanek
16.03.2011 12:43:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Dariusz Józef Mróz
16.03.2011 12:42:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Mirosław Krukowski
16.03.2011 12:39:58 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Jerzy Dawid
16.03.2011 12:38:19 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Krzysztof Mróz
16.03.2011 12:37:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Czesław Bednarczyk
16.03.2011 12:35:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Robert Antoni Majewski
16.03.2011 12:34:17 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2010 do artykułu Roman Łępicki
16.03.2011 12:32:25 Piotr Parzych Edytowano artykuł Antoni Ciak
16.03.2011 12:32:20 Piotr Parzych Edytowano artykuł Elżbieta Stachelek
16.03.2011 12:32:15 Piotr Parzych Edytowano artykuł Stanisław Szczepanek
16.03.2011 12:32:10 Piotr Parzych Edytowano artykuł Dariusz Józef Mróz
16.03.2011 12:32:04 Piotr Parzych Edytowano artykuł Mirosław Krukowski
16.03.2011 12:30:21 Piotr Parzych Edytowano artykuł Jerzy Tercjak
16.03.2011 12:30:15 Piotr Parzych Edytowano artykuł Janina Władysława Piątek