<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
05.12.2012 15:29:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:29:00 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:28:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:28:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:28:12 Piotr Parzych Dodany załącznik Zalacznik nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:27:44 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:27:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Dostawa energii elektrycznej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
05.12.2012 15:25:32 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
04.12.2012 10:24:40 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi II postępowanie. do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
04.12.2012 10:24:18 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
20.11.2012 10:13:46 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
20.11.2012 10:12:51 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
20.11.2012 10:04:46 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:58:14 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt.6 USTAWY do artykułu Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:58:00 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY do artykułu Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:57:39 Piotr Parzych Dodany załącznik STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 USTAWY do artykułu Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:57:08 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:52:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w k Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:52:26 Piotr Parzych Dodany załącznik Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lelis udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogo Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:51:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:45:50 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:45:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:45:03 Piotr Parzych Dodany załącznik Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:44:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:44:11 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU WYDATKÓW do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:43:52 Piotr Parzych Dodany załącznik ZMIANA PLANU DOCHODÓW do artykułu Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:43:07 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:36:38 Piotr Parzych Dodany załącznik WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF do artykułu Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:36:14 Piotr Parzych Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
20.11.2012 09:35:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2012 r.
19.11.2012 16:25:07 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
19.11.2012 16:24:03 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
19.11.2012 12:34:04 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
19.11.2012 12:33:04 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH
15.11.2012 14:11:04 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
15.11.2012 14:10:22 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
13.11.2012 14:41:18 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o otwarcia ofert na Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu pn. _Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III do artykułu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
13.11.2012 14:40:30 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
13.11.2012 12:45:36 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LELIS
09.11.2012 12:47:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Modyfikacja treści SIWZ do artykułu MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
09.11.2012 12:46:37 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
08.11.2012 15:34:29 Piotr Parzych Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
08.11.2012 15:33:41 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
06.11.2012 17:29:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_24_pkt_1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:28:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_24 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:28:29 Piotr Parzych Dodany załącznik Oswiadczenie_art_22 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:27:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Formularz cenowy II postepowanie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:27:11 Piotr Parzych Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:25:37 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06.11.2012 17:23:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy