<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
14.02.2013 15:44:52 Piotr Parzych Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:44:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:43:25 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
14.02.2013 15:37:47 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
13.02.2013 14:51:24 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 Wójta Gminy Lelis z dnia 13 lutego 2013 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 Wójta Gminy Lelis z dnia 13 lutego 2013 r.
13.02.2013 14:50:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 Wójta Gminy Lelis z dnia 13 lutego 2013 r.
11.02.2013 08:01:25 Piotr Parzych Usunięty załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2013 z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:01:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:01:17 Piotr Parzych Usunięty załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:01:14 Piotr Parzych Usunięty załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:01:10 Piotr Parzych Usunięty załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:01:05 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:01:01 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 - ZADANIA ZLECONE z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:00:58 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:00:55 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013 – ZADANIA ZLECONE z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:00:51 Piotr Parzych Usunięty załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK z artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:00:38 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:00:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 08:00:05 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:59:48 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:59:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:59:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:59:03 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 - ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:58:42 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:58:18 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013 – ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
11.02.2013 07:57:52 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:54:48 Piotr Parzych Dodany załącznik UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELIS NA ROK 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:54:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:53:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:53:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:53:08 Piotr Parzych Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:52:49 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:52:28 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013 - ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:51:13 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:48:35 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013 – ZADANIA ZLECONE do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 22:48:17 Piotr Parzych Dodany załącznik PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK do artykułu Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.
07.02.2013 21:58:10 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 lutego 2013 r.
05.02.2013 15:42:14 Piotr Parzych Dodany załącznik KOSZTORYS OFERTOWY do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:06:25 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys. nr 6 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:06:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys. nr 5 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:06:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys. nr 4 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:05:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys. nr 3 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:05:47 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys. nr 2 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:05:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Rys. nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:05:06 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:04:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany - boisko wiejskie w Gibałce, gm. Lelis do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:03:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt linii napowietrznej w Gibałce do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:03:10 Piotr Parzych Usunięty załącznik Projekt budowlany z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:02:51 Piotr Parzych Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
05.02.2013 14:01:34 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane