<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
19.11.2018 15:55:25 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 500276236-N-2018 z dnia 19-11-2018 r do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
19.11.2018 08:47:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie Gmina Lelis - z dn. 19.11.2018 r. do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
15.11.2018 16:07:51 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
15.11.2018 16:03:15 Piotr Parzych Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
15.11.2018 16:01:41 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie nr 648761-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
15.11.2018 16:01:14 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
15.11.2018 10:51:33 Piotr Parzych Dodany załącznik DECYZJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO do artykułu DECYZJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
15.11.2018 10:50:55 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł DECYZJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
14.11.2018 15:16:09 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 6 - Wykaz osób do prowadzenia warsztatów i opracowania treści tablic do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:15:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 5 - Prawa autorskie do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:15:42 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 4 - Wzór umowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:15:07 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 3a - Kalkulacja uproszczoma do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:14:57 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 3 - Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:14:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 2b - Opis warsztatów merytorycznych do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:14:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 2a - Generalne wymagania techniczne dla urządzeń edukacji ekologicznej do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:13:37 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. nr 1 - Opis urządzeń edukacji ekologicznej do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:12:28 Piotr Parzych Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - Gmina Lelis do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
14.11.2018 15:11:52 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE
13.11.2018 16:47:38 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 7 Pełnomocnictwo do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:47:22 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 6 Zestawienie punktów poboru energii do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:47:02 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:46:52 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 4 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:46:39 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:46:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 2 Formularz cenowy do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:46:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Zał. Nr 1 Formularz oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:45:44 Piotr Parzych Dodany załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:43:16 Piotr Parzych Dodany załącznik Ogłoszenie nr 647481-N-2018 z dnia 2018-11-13 r do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:42:54 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
13.11.2018 16:41:43 Piotr Parzych Dodany załącznik Unieważnienie zapytania ofertowego 13.11.2018 r. do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
13.11.2018 13:24:31 Piotr Parzych Dodany załącznik OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
13.11.2018 13:23:44 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
13.11.2018 12:46:41 Piotr Parzych Dodany załącznik SESJA RADY GMINY LELIS do artykułu SESJA RADY GMINY LELIS
13.11.2018 12:46:24 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł SESJA RADY GMINY LELIS
13.11.2018 09:49:48 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.
13.11.2018 09:48:10 Piotr Parzych Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.
13.11.2018 09:36:33 Piotr Parzych Dodany załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.
13.11.2018 09:36:20 Piotr Parzych Dodany załącznik Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.
13.11.2018 09:36:01 Piotr Parzych Dodany załącznik ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.
13.11.2018 09:35:34 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.
09.11.2018 15:56:59 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie 2 - Gmina Lelis do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
09.11.2018 14:20:32 Piotr Parzych Dodany załącznik Wyjaśnienie - Gmina Lelis do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
09.11.2018 12:04:56 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty IZP.271.12.2018 . do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
09.11.2018 08:36:55 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacje o wyborze oferty IZP.271.11.2018 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
07.11.2018 08:58:00 Piotr Parzych Edytowano artykuł E-URZĄD
06.11.2018 16:58:34 Piotr Parzych Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE do artykułu ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE
06.11.2018 16:58:20 Piotr Parzych Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE
06.11.2018 12:35:36 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 12:35:21 Piotr Parzych Usunięty załącznik Informacja w otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 12:34:24 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2018 12:32:34 Piotr Parzych Dodany załącznik Informacja w otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE