<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2014-10-31 13:17:36

OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Przyjęcie planów zadań ochronnych więcej...

2014-03-26 14:15:03

OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Dotyczy: Przedsięwzięcie p. n. "Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki". więcej...

2012-12-29 08:43:00

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu


Zdjęcie, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest więcej...

2012-01-24 12:17:32

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Lelis na lata 2012 - 2032


Załącznik do uchwały Nr XII/70/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011 r. więcej...

2011-04-08 22:19:19

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011


Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ. więcej...

2009-12-02 10:49:18

Regulamin


utrzymania czystości i porządku na terenie gminy lelis więcej...

2009-01-13 20:56:30

Program Ochrony Środowiska na lata 2006 - 2014


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...