<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-10-01 22:07:50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:45 do 15:45) do Kancelarii Urzędu Gminy w Lelisie, pokój nr 4, przy ulicy Szkolnej 37 na następujących nośnikach danych:
a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b. Płyta CD-RW
c. dyskietka Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to: a. DOC, RTF b. XLS c. CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f. PDF g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 01.10.2008 22:07
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2017 09:21
Liczba wyświetleń: 1016

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej 29.04.2012 18:17 Piotr Parzych
2 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej 01.10.2008 22:07 Krzysztof Bagiński