<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-08-10 13:38:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia” więcej...

2018-08-02 08:27:36

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski” więcej...

2018-06-28 15:53:36

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia” więcej...

2018-06-20 15:12:49

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis” więcej...

2018-06-18 15:54:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski” więcej...

2018-06-13 09:30:59

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWCE więcej...

2018-06-12 17:04:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia” więcej...

2018-05-11 14:09:44

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia” więcej...

2018-05-10 14:05:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis” więcej...

2018-04-27 15:05:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce więcej...

2018-04-20 14:12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrówce gm.Lelis" więcej...

2018-03-14 15:41:00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Gmina Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2018 do 30.03.2021 więcej...

2018-03-12 08:32:50

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Gmina Lelis: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis" więcej...

2018-02-21 11:28:56

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Gmina Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2018 do 30.03.2021 więcej...

2018-02-14 08:35:03

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA więcej...

2018-01-30 13:26:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis" więcej...

2018-01-02 16:55:01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis" więcej...

2017-12-18 12:25:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Gmina Lelis: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis w 2018 roku." więcej...

2017-12-07 15:31:04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Gmina Lelis: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis w 2018 roku." więcej...

2017-10-03 10:38:43

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Chrusty" więcej...

2017-08-23 21:43:35

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa),gm.Lelis” oraz „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa), gm.Lelis" więcej...

2017-08-23 21:22:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Chrusty" więcej...

2017-08-23 21:13:52

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Dotyczy: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" więcej...

2017-08-16 09:43:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" więcej...

2017-07-27 17:39:53

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Sportowa więcej...

2017-07-27 17:37:53

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: Przebudowa ulicy Słonecznej w msc. Lelis więcej...

2017-07-27 17:35:51

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: Przebudowa drogi gminnej nr 25615W w msc. Łęg Przedmiejski. więcej...

2017-07-27 17:31:28

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Dotyczy: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" więcej...

2017-07-19 12:47:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" więcej...

2017-07-13 15:32:51

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa),gm.Lelis” oraz „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa),gm.Lelis” więcej...

2017-06-14 12:20:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 250615W więcej...

2017-06-14 12:13:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dotyczy: Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie więcej...

2017-06-14 12:02:09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dotyczy: Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie więcej...

2017-04-12 15:45:41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2017-03-17 11:14:21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelie więcej...

2017-02-14 10:19:40

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Lelis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie. więcej...

2017-01-31 14:57:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Lelis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie więcej...

2016-12-13 15:06:35

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis w 2017 roku." więcej...

2016-11-18 15:40:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość zamieszkałych w Gminie Lelis w 2017 roku. więcej...

2016-11-14 09:02:47

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce więcej...

2016-11-10 12:36:23

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Lelis: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego w msc. Durlasy więcej...

2016-10-12 14:38:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce więcej...

2016-10-11 14:49:17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Lelis: "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego w msc. Durlasy" więcej...

2016-08-24 08:02:54

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis więcej...

2016-08-12 21:09:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Lelis: Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudowę drogi gminnej nr 250610W w msc. Siemnocha na odcinku 451 mb więcej...

2016-07-18 13:39:13

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o zamówieniu - Lelis Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 417 760 kWh w tym: o 697 035 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu... więcej...

2016-07-15 15:25:22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o zamówieniu - Lelis. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości 1 417 760 kWh w tym: o 697 035 kWh do obiektów administracji publicznej o 720725 kWh do oświetlenia ulicznego. Szczegółowy opis przedmiotu... więcej...

2016-07-11 15:38:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Lelis więcej...

2016-07-11 12:44:57

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis więcej...

2016-07-01 16:36:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont ciągu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej relacji Gibałka - Lelis więcej...

2016-06-28 13:04:16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa i montaż mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Lelisie więcej...

2016-04-14 10:21:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim więcej...

2016-04-13 13:22:09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Obierwi więcej...

2016-03-31 15:55:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo więcej...

2016-03-23 08:50:15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Przedmiotem zamówienia jest: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie.Opis ogólny budynku.Projektowana hala jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach... więcej...

2016-03-15 16:01:46

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie więcej...

2016-02-19 15:16:36

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13415 - 2016 data 09.02.2016 r. Lelis: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli. więcej...

2016-02-18 13:37:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2016-02-16 17:13:27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 15743 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016; więcej...

2016-02-15 10:16:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie więcej...

2016-02-09 13:50:44

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli więcej...

2016-02-08 15:20:35

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Lelis: Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na Przedszkole w Lelisie więcej...

2016-02-03 12:34:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie więcej...

2016-01-22 13:40:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na Przedszkole w Lelisie więcej...

2015-09-23 09:26:38

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-09-15 16:28:51

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis więcej...

2015-09-11 15:53:49

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis więcej...

2015-09-04 11:37:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-09-03 12:37:25

Informacja o unieważnieniu postępowania


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-09-02 15:48:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis więcej...

2015-08-27 09:39:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 200


Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200 więcej...

2015-08-26 14:47:18

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-08-24 16:26:24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis." więcej...

2015-08-21 15:13:28

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis. więcej...

2015-08-19 13:11:43

INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - ZMIANA TREŚCI SIWZ


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-08-12 18:29:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis więcej...

2015-08-11 15:19:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-06-11 21:52:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przebudowa dróg w msc. Szwendrowy Most i Łęg Przedmiejski kol. Dziergowskie oraz ulicy Srebrnej w Lelisie więcej...

2015-04-23 14:46:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim więcej...

2015-03-18 21:24:13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski więcej...

2015-03-13 15:05:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2015 do 30.03.2018. więcej...

2015-03-12 18:37:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis. więcej...

2015-02-27 10:31:56

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa dróg gminnych 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska więcej...

2014-08-21 15:39:55

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Lelis: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenie II postępowanie więcej...

2014-08-07 21:13:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenie II postępowanie więcej...

2014-08-07 21:10:48

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


"KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS – przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"- dostawa i montaż wyposażenia więcej...

2014-08-01 13:35:53

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi (2)


"KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS – przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"- dostawa i montaż wyposażenia więcej...

2014-07-28 14:56:38

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


"KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS – przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"- dostawa i montaż wyposażenia więcej...

2014-07-28 14:52:48

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis więcej...

2014-07-21 14:53:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenia więcej...

2014-07-08 09:41:23

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis. więcej...

2014-07-02 14:30:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią w msc. Białobiel w gminie Lelis więcej...

2014-06-18 11:16:03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE


Dotyczy: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis" więcej...

2014-06-18 11:11:44

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Lelis: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis więcej...

2014-06-16 21:48:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2014-05-30 11:22:17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis więcej...

2014-05-21 13:13:04

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lelisie. więcej...

2014-05-14 17:43:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Wykonanie robót budowlanych obejmujacych: - Przebudowę ulicy Różanej i Fiołkowej w msc. Białobiel, - Przebudowę drogi gminnej nr 250632W w msc. Białobiel (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia), - Przebudowę ulicy Wesołej w msc. Lelis. więcej...

2014-05-13 13:45:04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Dąbrówce więcej...

2014-05-09 12:54:04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie więcej...

2014-05-07 13:08:24

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis" więcej...

2014-05-05 14:40:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lelisie więcej...

2014-04-28 09:31:47

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce" więcej...

2014-04-18 15:18:41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Dąbrówce. więcej...

2014-04-08 13:01:16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis" więcej...

2014-04-01 11:39:09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Durlasy w gminie Lelis więcej...

2014-04-01 10:18:24

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis. więcej...

2014-03-31 21:22:48

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Durlasy w gminie Lelis więcej...

2014-03-28 12:16:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis. więcej...

2014-03-21 14:03:32

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Gmina Lelis informuje, że w dniu 21 marca 2014 r. o godz. 11:15 nastąpiło otwarcie ofert dotyczących zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce – sala gimnastyczna. więcej...

2014-03-20 15:10:26

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 11:15 nastąpiło otwarcie ofert dotyczących zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: "Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Obierwi" więcej...

2014-03-14 13:37:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Durlasy w gminie Lelis więcej...

2014-03-11 13:35:10

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Lelis: Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Obierwi więcej...

2014-03-11 13:29:49

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Lelis: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce- sala gimnastyczna więcej...

2014-03-10 10:57:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach (sołectwach): Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (sołectwie) Siemnocha gm. Lelis. więcej...

2014-03-07 15:38:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: - Przebudowę drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Księży Las, - Przebudowę ulicy Różanej w msc. Łęg Przedmiejski, - Przebudowę ulicy Błękitnej w msc. Łęg Przedmiejski, - Budowę zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 2539W na ulice Fiołkową oraz Magnolii w msc. Łęg Przedmiejski, - Przebudowę drogi gminnej nr 250617W w msc. Dąbrówka, - Przebudowę drogi gminnej nr 250636W w msc. Szafarczyska. więcej...

2014-03-07 15:32:32

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka – Durlasy - Lelis", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2014-03-06 15:30:54

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2014-03-05 12:05:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce- sala gimnastyczna więcej...

2014-03-04 10:57:23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Obierwi więcej...

2014-02-28 11:25:26

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU Z DNIA 24.02.2014 R. – NR OGŁOSZENIA: 36787 - 2014;


Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis:, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2014-02-28 09:50:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Długi Kąt więcej...

2014-02-27 09:59:26

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p. dla postępowań o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.d. pod nazwą: "Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Długi Kąt". więcej...

2014-02-24 16:03:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis więcej...

2014-02-14 15:01:24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego 0-2 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2014-02-11 13:33:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Długi Kąt więcej...

2013-12-03 09:28:04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM


Dotyczy: sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005 na podwoziu Star 244. więcej...

2013-11-19 22:14:38

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy: Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej" więcej...

2013-11-14 15:03:27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ więcej...

2013-11-14 14:59:37

OGŁOSZENIE


Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ. więcej...

2013-10-21 13:54:38

OGŁOSZENIE


Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005 na podwoziu STAR 244 Nr rej. OSN 4379, Nr silnika 14260, Nr podwozia; 08179 rok produkcji 1983; rodzaj nadwozia: specjalne pożarnicze; rodzaj pojazdu: samochód specjalny: rodzaj paliwa: olej napędowy. więcej...

2013-10-03 14:33:58

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Budowa stałych siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Lelisie o pow.118,3 m2, Obierwi o pow. 120,6 m2 oraz Łęg Przedmiejskim o pow. 120,2 m2 wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu. więcej...

2013-09-17 15:25:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa stałych siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Lelisie o pow. 118,3m2, Obierwi o pow.120,6 m2 oraz Łęgu Przedmiejskim o pow. 120,2 m2 wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu. więcej...

2013-07-19 13:29:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2013-06-20 14:58:36

Wszyscy uczestnicy postępowania


Dot. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie" więcej...

2013-06-19 13:25:48

Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ


Do wszystkich Wykonawców którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie" więcej...

2013-06-14 14:15:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie. więcej...

2013-06-06 14:02:52

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis. więcej...

2013-06-05 12:12:52

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis więcej...

2013-05-27 13:53:41

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Budowa placów zabaw w miejscowości Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie. więcej...

2013-05-23 14:39:44

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Łęg Przedmiejski więcej...

2013-05-23 14:36:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis więcej...

2013-05-21 12:40:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis. więcej...

2013-05-17 14:02:48

Do wszystkich wykonawców - Informacja o zmianie SIWZ


Dotyczy: Zmiana treści SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa placów zabaw w miejscowości Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie" więcej...

2013-05-07 15:29:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie więcej...

2013-04-26 15:13:17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis. więcej...

2013-04-26 12:37:55

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Budowa placów zabaw w miejscowości Lelis i Nasiadki oraz instalacja sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie. więcej...

2013-04-24 15:56:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg bitumicznych poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni niżej wymienionych odcinków dróg: 1. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Kąty 2. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Fuc 3. Droga gminna nr 250634W odc. Łęg Przedmiejski kol. Jeżyły więcej...

2013-04-10 15:20:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Wykonanie robót budowlanych obejmujących: - Przebudowę drogi gminnej w msc. Szafarnia - Przebudowę drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Starościński kol. Mała Wioska - Przebudowę drogi gminnej nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski - Przebudowę ulicy Akacjowej w msc. Łęg Przedmiejski - Przebudowę ulicy Ks. Eugeniusza Chylińskiego w msc. Lelis więcej...

2013-04-09 09:08:03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis więcej...

2013-04-08 16:07:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie. więcej...

2013-03-26 13:58:51

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny" więcej...

2013-03-21 10:19:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny więcej...

2013-03-05 22:24:42

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie. więcej...

2013-03-04 16:50:50

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli. więcej...

2013-02-28 13:44:07

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE


Dotyczy: przetargu nieograniczonego "Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli". Numer ogłoszenia: 62110 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013 więcej...

2013-02-15 12:41:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie więcej...

2013-02-14 15:37:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli więcej...

2013-02-05 13:59:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka więcej...

2013-01-08 13:52:05

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU


Dot. Postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego 0-2 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Lelis” więcej...

2013-01-02 15:28:58

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego 0-2 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Lelis. więcej...

2012-12-29 15:36:01

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Dostawa paliw w 2013 i 2014 roku więcej...

2012-12-11 14:52:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa paliw w 2013 i 2014 roku więcej...

2012-12-10 20:03:59

TREŚĆ ZAPYTAŃ DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej" więcej...

2012-12-05 15:25:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej więcej...

2012-11-20 10:12:51

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc- II postępowanie Numer ogłoszenia: 458190 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 więcej...

2012-11-15 14:10:22

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc" więcej...

2012-11-13 14:40:30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc" więcej...

2012-11-13 12:45:36

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LELIS


Dotyczy: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, murowanym położona w obrębie Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie oznaczona numerem ewid. działki: 442/4 o powierzchni 810 m2 więcej...

2012-11-09 12:46:37

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


Modyfikacja treści SIWZ postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Świadczenia usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III dla szkół podstawowych w gminie Lelis- Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc". więcej...

2012-11-06 17:23:24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc -II postępowanie więcej...

2012-11-05 19:24:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Dotyczy: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc. Numer ogłoszenia: 432182 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012 więcej...

2012-11-02 14:21:22

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III", dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc. więcej...

2012-10-23 23:19:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III- dla szkół podstawowych w Gminie Lelis- Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc. więcej...

2012-07-05 15:07:35

WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla osp Lelis" więcej...

2012-07-04 22:20:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dotyczy: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223974 - 2012 data 27.06.2012 r. więcej...

2012-06-27 15:51:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP LELIS więcej...

2012-06-01 15:38:55

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Roboty budowlane – remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis. więcej...

2012-05-16 22:29:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Dotyczy: Lelis - Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis więcej...

2012-05-08 11:57:01

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis. więcej...

2012-04-23 21:21:35

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - odpowiedzi na zapytania.


Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis. więcej...

2012-04-16 21:52:41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis więcej...

2012-04-11 10:29:35

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. więcej...

2012-04-11 10:28:27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. więcej...

2012-04-10 12:19:13

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis" więcej...

2012-04-10 12:13:08

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi.


Dotyczy przetargu nieograniczonego: "Zagospodarowanie skwerów oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis" więcej...

2012-03-30 14:42:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95558 - 2012 data 27.03.2012 r. więcej...

2012-03-28 12:52:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis Numer ogłoszenia: 96036 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012 więcej...

2012-03-28 12:45:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis Numer ogłoszenia: 96182 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012 więcej...

2012-03-27 16:44:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 , mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego 0-2 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Lelis Numer ogłoszenia: 95558 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 więcej...

2012-03-14 16:42:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. więcej...

2012-03-14 16:12:53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. więcej...

2012-03-12 16:36:55

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. więcej...

2011-12-15 15:16:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dotyczy: Dostawy paliw w 2012 roku więcej...

2011-10-25 15:23:33

Pytania i odpowiedzi do przetargu


Dot. przetargu na dostawę energii elektrycznej. więcej...

2011-10-19 16:04:36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dostawa energii elektrycznej. więcej...

2011-08-11 15:58:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 3000m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. więcej...

2011-08-01 15:03:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. budowę linii napowietrznej oświetleniowej n.n. 0,4 kV oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w msc. Białobiel ul. Ostrołęcka, 2. podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w msc. Nasiadki w ramach modernizacji oświetlenia na terenie gminy Lelis. więcej...

2011-07-12 12:47:22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Obierwia kol. Kurzyska 2. Dąbrówka Kolonia 3. Szwendrowy Most kol. Praga 4. Białobiel - Gnaty - Łęg Przedmiejski więcej...

2011-06-16 14:37:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Roboty remontowo budowlane w budynku GOK-O w Lelisie Numer ogłoszenia: 160818 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 więcej...

2011-06-16 11:57:41

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis. więcej...

2011-06-11 11:16:20

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU


Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis. więcej...

2011-06-01 14:15:11

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 153723 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011 więcej...

2011-05-28 08:38:14

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ


Dotyczy: Przedsięwzięcia pod nazwa - "Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis." więcej...

2011-05-19 11:21:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.


Lelis: Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm. Lelis więcej...

2011-04-19 14:29:12

WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia niniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2. Przebudowę ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie 3. Przebudowę ulicy Złotej w miejscowości Lelis 4. Przebudowę ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli 5. Przebudowę ulicy Sosnowej w Białobieli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-04-08 22:28:30

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011


Do wszystkich, którzy pobrali treść SIWZ. więcej...

2011-04-07 15:32:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2. Przebudowę ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie 3. Przebudowę ulicy Złotej w miejscowości Lelis 4. Przebudowę ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli 5. Przebudowę ulicy Sosnowej w Białobieli Numer ogłoszenia: 69678 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 więcej...

2011-03-28 16:37:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis. NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP: 98283-2011 zamieszczone w dniu 28.03.2011 więcej...

2011-03-14 16:37:52

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 6 000 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis; Numer ogłoszenia: 43622 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011 więcej...

2011-02-25 15:12:19

WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.02.2011 r. pn. "Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową Nr 2539W Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie - Szkwa, a drogą powiatową Nr 2541W Łęg Starościński – Góry - Kurpiewskie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-02-17 17:42:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539W Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkwa a drogą powiatową nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie Numer ogłoszenia: 24394 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 więcej...

2010-11-30 14:06:09

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. więcej...

2010-11-30 08:58:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. więcej...

2010-10-06 15:25:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego. więcej...

2010-08-06 13:38:57

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
DOTYCZY: Podwieszenie przewodu oświetleniowego n.n. 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 na słupach istniejących linii napowietrznych n.n. 0,4 kV zasilającego oświetlenie drogowe. więcej...

2010-05-21 13:35:32

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
DOTYCZY: sprzedaży ciągnika Ursus C więcej...

2010-03-16 21:09:06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
DOTYCZY: sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości. więcej...

2010-02-16 18:05:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2010-02-02 18:56:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2010-01-25 23:10:45

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony.


Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie. więcej...

2010-01-18 21:41:02

PRZETARG NIEOGRANICZONY


DOTYCZY: przygotowania , dowiezienia oraz wydania gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lelis. więcej...

2009-07-13 21:50:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis ul. Szkolna 48
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach gmina Lelis. więcej...

2009-06-10 14:28:36

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 184916-2009 z dnia 2009-06-09 r.Lelis: Realizacja zadania w latach 2009-2010 Termin składania ofert: 2009-07-02 więcej...

2009-05-14 17:24:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48 więcej...

2009-03-13 21:18:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-03-13 20:29:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-03-10 13:32:12

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-02-17 20:07:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przetarg nieograniczony


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48 więcej...

2009-02-10 12:29:19

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-01-19 20:07:28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-01-15 10:59:18

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48 więcej...

2009-01-14 20:27:33

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2009-01-13 18:59:35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-11-07 19:07:49

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-08-14 14:28:44

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48 więcej...

2008-08-12 12:30:01

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-08-11 10:10:51

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-07-31 22:37:35

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
"NAWIEZIENIE POSPÓŁKI ŻWIROWEJ" więcej...

2008-07-21 12:47:55

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPWANIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48 więcej...

2008-07-12 20:14:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-05-29 23:13:58

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-05-16 15:19:13

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48 więcej...

2008-05-08 19:39:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 Rozbudowa sieci wodociągowej więcej...

2008-04-25 22:00:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2008-04-21 14:23:30

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-03-21 12:53:43

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach.


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-02-15 19:56:12

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-02-06 22:21:43

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-01-17 22:03:05

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
NAWIEZIENIE POSPÓŁKI ŻWIROWEJ więcej...

2008-01-17 21:47:26

Ogłoszenie o wyborze oferty


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2008-01-08 14:38:56

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EUR


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2007-11-14 22:16:18

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-11-02 18:06:46

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
"DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI" więcej...

2007-08-02 10:38:05

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. więcej...

2007-07-23 13:28:53

Przetarg publiczny nierograniczony


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. więcej...

2007-05-31 22:56:30

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. więcej...

2007-04-30 11:44:21

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. więcej...

2007-04-27 16:04:41

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2007-04-27 16:02:02

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2007-04-20 12:36:31

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2007-04-20 12:31:20

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2007-04-02 17:03:32

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2007-04-02 16:24:04

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
województwo: mazowieckie
tel./fax (0-29) 761-10-79
e-mail: zasip@post.pl więcej...

2007-03-29 19:35:17

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-03-29 19:29:31

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-03-15 19:57:28

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. więcej...

2007-03-15 19:36:40

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl
więcej...

2007-03-13 15:46:45

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 60 000 euro, na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 4 500 m³ na terenie Gminy Lelis zostało uniew więcej...

2007-03-13 11:13:35

Unieważnienie konkursu ofert


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2007-03-09 10:06:03

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej o powierzchni 5 760 m² w m. Łęg Przedmiejski kol. Smokówka. więcej...

2007-03-02 08:38:14

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
dot. Nawiezienia pospółki żwirowej w ilości 4 500 m³. więcej...

2007-02-23 14:14:35

Otwarty konkurs ofert


Urząd Gminy Lelis
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-02-23 14:06:21

Konkurs ofert


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2007-02-15 20:00:23

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 4 500 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. więcej...

2007-02-06 13:46:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-01-25 19:26:25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-01-25 19:11:45

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-01-23 19:35:53

Unieważnienie przetargu


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-01-23 19:26:36

Konkurs ofert na dożywianie uczniów szkół.


Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37. tel. 029 761 10 18 w. 21 e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2007-01-12 11:38:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...