<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2005-12-07 10:30:00

Dane ogólne o Gminie Lelis


Gmina Lelis położona jest w północno-wsch. części woj. Mazowieckiego. Zajmuje obszar 197 km², co stanowi 0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego.
36% powierzchni stanowią lasy, użytki rolne obejmują 54,9% obszaru gminy, z czego 58% to użytki zielone.Ludność – 8.376 mieszkańców. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 22 sołectwa tj. Białobiel, Dąbrówka, Długi Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Gnaty, Kurpiewskie, Lelis, Łęg Przedmiejski, Łęg Star,-Walery, Łęg Starościński, Łodziska, Nasiadki, Obierwia, Olszewka, Płoszyce, Siemnocha, Szafarnia, Szafarczyska, Szkwa, Szwendrowy Most. Sołectwa są bardzo zróżnicowane pod względem liczby ludności, oraz stopnia koncentracji w nich ludności i usług. Transport osób i towarów oparty jest głównie na połączeniach drogowych.
Gmina Lelis zaliczana jest do gmin rolniczych. Przestrzeń rolniczą stanowią gleby na ogół mało urodzajne. Wskażnik bonitacji – 0,68. Gleby kl.V, VI i VII stanowią około 80% użytków rolnych, gleby kl.III stanowią 1,40% użytków rolnych, zaś resztę gleby kl.IV. Gmina nie jest zasobna w żadne bogactwa naturalne.
Przez teren naszej gminy przepływa 5 /pięć/ rzek tj. Rozoga, Szkwa, Piasecznica, Omulew oraz Narew.
Najciekawsze krajobrazowo tereny położone są w północno-wschodniej części gminy. W rejonie tym zachowała się jeszcze drewniana architektura ludowa ( chałupy kurpiowskie ). W kierunku Płoszyc ciągnie się cały kompleks obszarów leśnych, zaś teren wsi Szkwa malowniczo położony nad rzeką Szkwa nadaje się do rozwoju usług rekreacyjno – turystycznych. Wyposażenie w obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej w gminie Lelis, jest dość mocno zróżnicowane. Lelis – jako gminny ośrodek administracyjny jest w pewien sposób uprzywilejowany, mając wyposażenie o znaczeniu regionalnym (szkolnictwo ponadpodstawowe, Policja, GOKO, sieć kanalizacyjna itp.) Na 1 km² przypada około 43 osób. Lelis – jako miejscowość pełniąca funkcje gminne liczy 815 osób (stan na 31.12.2003r.).Znacznie szybciej następowały tu procesy urbanizacyjne. Systematycznie zwiększała się liczba mieszkańców zarówno Lelisa jak również gminy Lelis.
Do największych miejscowości na terenie gminy należą:
1. Łęg Przedmiejski 1019 osób
2. Lelis 815 osób
3. Łęg Starościński 787 osób
4. Obierwia 711 osób
5. Olszewka 592 osoby.
Zmniejsza się migracja ludności ze wsi do miast.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 07.12.2005 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2013 13:27
Liczba wyświetleń: 4085

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dane ogólne o Gminie Lelis 07.12.2005 10:48 Krzysztof Bagiński
2 Dane ogólne o Gminie Lelis 07.12.2005 10:45 Krzysztof Bagiński
3 Dane ogólne o Gminie Lelis 07.12.2005 10:42 Krzysztof Bagiński
4 Dane ogólne o Gminie Lelis 07.12.2005 10:39 Krzysztof Bagiński
5 Dane ogólne o Gminie Lelis 07.12.2005 10:32 Krzysztof Bagiński
6 Dane ogólne o Gminie Lelis 07.12.2005 10:30 Krzysztof Bagiński