<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-05-11 11:14:18

DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotyczy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lelis na okres 3 lat więcej...

2018-05-11 11:34:58

DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotyczy taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lelis na okres 3 lat. więcej...