<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-08-16 16:15:56

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-06-18 14:19:40

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy więcej...

2018-04-13 12:14:01

INFORMACJA


TERMINY DYŻURÓW KOMISARZY WYBORCZYCH - DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE więcej...