<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-10-18 14:18:00

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-10-18 13:54:42

INFORMACJA


o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach więcej...

2018-10-01 16:50:33

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 01 października 2018 r.


w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Gminy Lelis w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-10-01 16:47:05

UCHWAŁA Nr 7/2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lelis zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-27 08:23:39

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 R.


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 R. więcej...

2018-09-18 16:41:00

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lelisie z dnia 17 września 2018 r.


Dotyczy: Terminów zgłaszania kandydatów na wójta. więcej...

2018-09-18 13:27:50

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelis z dnia 17 września 2018 r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Lelis podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-13 15:35:03

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE


HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LELISIE związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych. więcej...

2018-09-13 15:29:01

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie


Dotyczy: Informacja o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej...

2018-08-24 15:21:08

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 sierpnia 2018 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. więcej...

2018-08-22 10:34:26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS


Dotyczy: Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie w wyborach do Rady Gminy Lelis zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-08-20 14:43:31

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-08-20 14:30:44

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 R.


w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej więcej...

2018-08-16 16:15:56

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-06-18 14:19:40

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy więcej...

2018-04-13 12:14:01

INFORMACJA


TERMINY DYŻURÓW KOMISARZY WYBORCZYCH - DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE więcej...