<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-11-28 12:57:39

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


w sprawie ustalenia odszkodowania przysługujacego od Gminy Lelis za działke nr 380/1 położonej w obrębie Łęg Przedmiejski więcej...

2018-11-02 20:00:02

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2018-08-20 15:51:14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie odcinek od km 2+730 do km 4+693 więcej...

2018-08-06 15:35:09

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis. więcej...

2018-08-02 10:47:49

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Dotyczy: Aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2018-07-05 11:09:53

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS


Dotyczy: oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. więcej...

2018-07-02 15:43:09

OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. więcej...

2018-06-15 15:22:30

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania więcej...

2018-06-13 07:55:47

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2541W Łęg Starosciński - Góry - Kurpiewskie odcinek od km 2+730 do km 4+693" więcej...

2018-05-15 13:29:06

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: przebudowy drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis więcej...

2018-05-07 09:13:40

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej nr 250613 W w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis. więcej...

2018-04-24 15:38:50

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA


OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA więcej...

2018-04-18 11:34:49

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 250670 W od drogi powiatowej nr 2526W Gibałka-Szafarnia, gmina Lelis. więcej...

2018-04-09 15:45:28

OBWIESZCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO


Dotyczy: Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn więcej...

2018-04-03 16:38:10

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis więcej...

2018-03-22 13:00:13

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis, więcej...

2018-03-22 09:23:45

OBWIESZCZENI STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2018-03-13 13:47:42

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 250670 W od drogi powiatowej nr 2526W Gibałka-Szafarnia, gmina Lelis. więcej...

2018-03-13 13:45:58

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 250670 W od drogi powiatowej nr 2526W Gibałka-Szafarnia, gmina Lelis. więcej...

2018-03-13 13:43:19

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński, gmina Lelis. więcej...

2018-03-01 15:44:30

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE w sprawie udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. więcej...

2018-02-26 10:53:32

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przyjęciu planów zadań ochronnych sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. więcej...

2018-02-14 08:28:07

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Obwieszczenie o zawiadomieniu, że Starosta Ostrołęcki w dniu 09.02.2018 r. wydał decyzję GBN.6821.3.49.2017 ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Olszewa gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 22. więcej...

2018-02-12 12:41:41

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Obwieszczenie o zawiadomieniu, że Starosta Ostrołęcki w dniu 31.01.2018 r. wydał decyzję GBN.6821.3.57.2017 ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Białobiel gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 45. więcej...

2018-02-12 12:36:16

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA


OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn” więcej...

2018-02-05 14:37:04

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Dotyczy: zawiadomienia, że Starosta Ostrołęcki w dniu 01-02-2018 r. wydał decyzję GBN.6821.3.38.2017 ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Białobiel gm. Lelis, oznaczonej jako działki nr 5 i 8. więcej...

2018-02-05 13:24:01

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


Dotyczy: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 2+750,00 do km 3+690,00" więcej...