<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-02-14 08:28:07

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Obwieszczenie o zawiadomieniu, że Starosta Ostrołęcki w dniu 09.02.2018 r. wydał decyzję GBN.6821.3.49.2017 ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Olszewa gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 22. więcej...

2018-02-12 12:41:41

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Obwieszczenie o zawiadomieniu, że Starosta Ostrołęcki w dniu 31.01.2018 r. wydał decyzję GBN.6821.3.57.2017 ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Białobiel gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 45. więcej...

2018-02-12 12:36:16

OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA


OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn” więcej...

2018-02-05 14:37:04

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


Dotyczy: zawiadomienia, że Starosta Ostrołęcki w dniu 01-02-2018 r. wydał decyzję GBN.6821.3.38.2017 ustalającą odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Białobiel gm. Lelis, oznaczonej jako działki nr 5 i 8. więcej...

2018-02-05 13:24:01

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


Dotyczy: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 2+750,00 do km 3+690,00" więcej...