<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-11-29 14:49:54

ZAWIADOMIENIE - Państwowe Gospodarstwo Wodne


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego więcej...

2018-11-20 18:36:51

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


W sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 709 o pow. 6,54 ha, nr 717/3 o pow. 0,6879 ha, nr 717/4 o pow. 0,4971 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym OBERWIA gm. Lelis. więcej...

2018-11-06 16:58:20

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


W sprawie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 383, 384, 372 o łącznej pow. 56,66 położonej w obrębie Szafarczyska gm. Lelis więcej...

2018-10-18 08:22:13

ZAWIADOMIENIE Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie


Dotyczy: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego więcej...

2018-10-18 08:20:23

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Dotyczy: uznania działek oznaczonych nr 709, 717/3, 717/4 o łącznej pow. 7,7250 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Obierwia gm. Lelis za mienie gromadzkie (wiejskie) więcej...

2018-09-26 13:56:59

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


Dotyczy: Postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74 o pow. 0,55 ha położonej w obrębie Gibałka gm. Lelis. więcej...

2018-09-13 14:55:48

ZAWIADOMIENIE - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE - WODY POLSKIE


Dotyczy: Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. więcej...

2018-09-04 15:45:00

ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Dotyczy: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP" więcej...

2018-08-14 11:48:53

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


Dotyczy wszczętego na podstawie wniosku mieszkańców wsi Szafarczyska z dnia 16-08- 2016 r. postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 383, 384, 372 o łącznej pow. 56,66 ha położonej w obrębie Szafarczyska gm. Lelis, prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 703). więcej...

2018-07-30 14:39:08

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


Dotyczy: postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74 o pow. 0,55 ha położonej w obrębie Gibałka gm. Lelis prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnoty gruntowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) więcej...

2018-07-04 10:12:12

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


Dotyczy: Uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 133 o pow. 1,05 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Aleksandrowo gm. Lelis. więcej...

2018-06-29 14:51:39

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


Dotyczy: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP" więcej...

2018-06-01 15:39:32

ZAWIADOMIENIE O OPRYSKACH


NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA więcej...

2018-05-11 08:49:36

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE


Dotyczy: przeprowadzenia rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 133 o po w. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ALEKSANDROWO gm. Lelis za mienie gromadzkie (gminne). więcej...

2018-04-10 15:01:13

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz Z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi — gazociąg Rembełszęzyzpa — Granica RP więcej...

2018-04-03 10:43:05

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 133 o pow. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Aleksandrowo gm. Lelis. więcej...

2018-01-23 17:01:15

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP więcej...