<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-06-01 15:39:32

ZAWIADOMIENIE O OPRYSKACH


NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA więcej...

2018-05-11 08:49:36

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE


Dotyczy: przeprowadzenia rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 133 o po w. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ALEKSANDROWO gm. Lelis za mienie gromadzkie (gminne). więcej...

2018-04-10 15:01:13

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz Z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi — gazociąg Rembełszęzyzpa — Granica RP więcej...

2018-04-03 10:43:05

ZAWIADOMIENIE - STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 133 o pow. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Aleksandrowo gm. Lelis. więcej...

2018-01-23 17:01:15

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP więcej...